Styremøte 2019

Konstituerende styremøte for 2019/2020

MØTEREFERAT

Møtetype: Konstituerende styremøte

Møtenummer: 01/2019-2020

Dato: 25.03.2019

Sted: Arne Hosøy i Puerto Playa

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                                    _

Tilstede:

Arne Hosøy (AH), Kjetil Ladstein (KL), Arne Bjerga (AB), Øivind Karlsen (ØK) og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Alle

Fravær: Eivind Jensen (EJ)

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

 

Konstituering

Lederen ønsket velkommen til møtet, spesielt til de nye varamennene og gikk raskt gjennom styret`s arbeid. Ettersom det er usikkert når valgte nestleder EJ kommer til La Manga, tar varamann AB nestlederen`s plass og EJ blir varamann inntil videre. Sekretæren kaller normalt inn til møter. Det er ingen møteplikt for varamenn til å møte opp, dersom de bare får en kopi av innkallingen. Men vara kan selvfølgelig møte opp dersom vedkommende ønsker det.

 

 

 

 

 

 Info

 

01.1

Referat fra forrige styremøte

Det var ingen kommentarer til referatet fra forrige styremøte. (Fra det avgående styret, alle tre som deltok i dette ble gjenvalgt og sitter også i det nye styret)

 

 

 Info

 

 

02.1

Årsmøte – Avholdt 23.03.2019

Årsmøte ble avholdt på Pacobote og det gikk stort sett som planlagt, uten store overraskelser. Etter det offisielle årsmøtet ble medlemmene oppfordret til å komme med innspill til nye aktiviteter og ideer. Det dukket ikke opp så mye nytt. Jfr referat fra årsmeldingen

 

 

 

 

Info

 

 

 

 

 

03.1

Aktivitetsnivå i høst

Siste sesongen har klubben hatt et høyt akivitetsnivå og måtte avlyse noen arrangementer. Det ble ikke tatt noen realitetsdiskusjon om aktiviteten skal reduseres i forhold til forrige sesong. Men det er problemer å få plass på noen av banene. Derfor er det allerede nå bestilt teetime på La Serena for å få plass neste høst.

Det ble uttrykt ønske om tur til høsten. Hvor turen skal gå er ennå ikke bestemt, men det kom fram forslag på: Valle del Este i Vera hvor vi har vært tidligere.  El Saler i nærheten av Valencia, hvor de har en flott linksbane og kulturatrasjoner. Turen dit vil kunne kombineres med guidet rundtur i byen og andre aktiviteter. Et tredje forslag var Desert Springs, men der er det ikke hotell i umiddelbar nærhet av banen. Styret vil undersøke flere alternativer.

Klubbmesterskapet skal arrangeres på langbane. Antar å arrangere 2 golftreff/konkurranse på New Sierra og en på Mar Menor.

Fortsetter ordningen med ukentlige golftreff på Torre Paceco. Hvorav minst to av disse er konkurranse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01.05

04.1

Golftreff på New Sierra 28. mars og 11 april

Det er bestilt for 4 flighter og arrangeres fritt spill på New Sierra den 28. mars.TB setter opp flightene og står som arrangør. Det ser ut for at interessen blant medlemmene er større, og at vi må utvide med en flight, dersom det er mulig.

Nytt golftreff på New Sierra, den 11.april og AB og ØK står som arrangør. AH sørger for invitasjon til treffet på nettet.

 

 

 

 TB

 

AB/ØK

 

 

 

 26.03

 

11.04

05.1

Høstens terminliste

AH setter opp et forslag til høstens terminliste

 

AH

 

10.04

06.4

Diverse

 1. a.    Gratis greenfee mm – Tilfaller klubben.

Når klubben arrangere golftreff/konkurranser på langbane får klubbens medlemmer billigere greenfee. I tillegg oppnår klubben goder som gratis greenfee mm avhengig av antall deltakere. Jo flere, jo bedre betingelser. Styret bestemte i høst at disse godene tilfaller klubben. Derfor må de arrangørene som eventuelt slipper å betale for greenfee osv, betale dette til kassereren i klubben. Det samme må gjelde for medlemmer som arrangerer golftreff/konkurranser på egen hånd, når det er klubben som bestiller plass for deltakerne.

 

  

 

 

 

 

 

 Styret 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontinuer.

07.1

Neste styremøte

Ikke avtalt neste styremøte ettersom flere av styremedlemmene drar tilbake til Norge i nærmeste framtid. (KL- 28.03, AH-14.04 og TB-8.04)

 

 

  Info

 

Styremøte 04/2019

MØTEREFERAT

Møtetype: Styremøte

Møtenummer: 04/2019

Dato: 19.03.2019

Sted: TB i Jardines

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                                    _

Tilstede:

Arne Hosøy (AH), Kjetil Ladstein (KL) og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Alle

Fravær: Eivind Jensen

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

01.4

Referat fra forrige styremøte

Det var ingen kommentarer til referatet fra forrige styremøte.

 

Info

 

 

02.4

Årsmøte – Status

Paqobote hvor årsmøte og etterfølgende middag skal avholdes, har gitt en pris på 32€ pr person for cava, 3 retters middag med drikke. Styret vedtok å subsidiere middagen med 12 € pr deltakende medlem

Revisoren inviteres til middagen og klubben spanderer middagen for Gustav Larson.

Styret`s årsmelding var utarbeidet i fellesskap av leder, sekretær og kasserer under tidspress og det hadde medført unøyaktighet i blandt annet medlemstallet. Dette tallet er omtrentlig og styret hadde ikke til hensikt å bruke så mye tid for å finne ut av det.221 medlemmer har e-postadresser.

Valgkomiteen har gjort sin innstilling og foreslått gjenvalg av det sittende styret, men med nye varamenn henholdsvis Arne Bjerga og Øivind Karlsen

Kåre Heim er forespurt å være møteleder og akseptert det.

TB ble forespurt å være referent og tok på seg denne oppgaven.

TB lager 10 papirkopier av sakspapirene til årsmøtet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Info

 

TB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23.03

03.4

Golftreff på Roda og New Sierra

Texas scramble arrangeres på Roda 21. mars. KL/TB setter opp flightene. Det er påmeldt 28 personer og da blir det 7 fulle flighter.

På New Sierra, den 28.mars arrangeres det fritt spill og ingen konkurranse. TB lager flighter.

 

 

KL/TB

 

TB

 

 

19.03

 

 24.03

04.4

Golftur til Envia – Ros og ris

Bare gode tilbakemeldinger til styret etter vårens golftur til Hotel Envia Almeria Wellness & Golf Resort. Flott hotell, spesiell bane, kort avstand mellom bane og hotell og ikke minst fint vær.

 

 

 Info

 

 

 

05.4

Diverse

a.    Temakveld til høsten- Spilleformer

Det er mange forskjellige spilleformer i golf, men i klubben går det stort sett på stableford, slagspill og Texas scramble. Det ble foreslått at dette ble tatt opp på en temakveld til høsten for å gi informasjon om flere spilleformer, som kan være aktuelle og som kan øke interessen i klubben. Imidlertid må den som informerer om dette ha grundig kjennskap til emnet.

 

  

 

 

 

 Styret 

 

 

 

 

 

 01.10

06.4

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 25. mars kl.18:00 hos AH i Puerto Playa

 

 

  Info

 

 

 

Styremøte 03/2019

MØTEREFERAT

Møtetype: Styremøte

Møtenummer: 03/2019

Dato: 08.03.2019

Sted: Hos KL i Marinesco

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                                    _

Tilstede:

Arne Hosøy (AH), Kjetil Ladstein (KL) og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Alle

Fravær: Eivind Jensen

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

01.3

Referat fra forrige styremøte

Det var ingen kommentarer til referatet fra forrige styremøte.

 

Info

 

 

02.3

Økonomi – Revisjon

Regnskapet er revidert av revisoren, Gustav Larson. Han har laget revisjonsberetning og anbefaler årsmøtet å vedta regnskapet.

 

 

 Info

 

 

 

03.3

Økonomi . Budsjett

Kassereren hadde utarbeidet forslag til budsjett. Budsjettet var gjort opp med like store inntekter som utgifter, et årsresultat i balanse. Styret var enige om å gjøre mindre endringer og øke kostnadene slik at det blir et mindre underskudd.

 

 

 

 KL

 

 

 

 19.03

04.3

Golftur til Envia - Status

Det er påmeldt 29 personer og det bestilt plass på hotellet og golfbanen. Av disse skal 22 personer golfe. Navneliste med div. opplysninger og spørsmål sendt ut til de påmeldte. Hotellet ønsket en liste over de påmeldtes menyvalg til lunsj første dag, slik at serveringen kunne gjennomføres hurtig og effektivt, ettersom den første flighten skal gå ut i 13-tiden. Lunsjen serveres kl 12:00. Spørsmål om menyvalg er derfor sendt ut til de påmeldte med kort svarfrist. De påmeldte skal møtes før avreise, slik at vi har kontroll med at alle kommer seg av gårde. Første dag spilles Texas Scramble med hcp og vanlig golfspill uten konkurranse andre dag. Om kvelden andre dag samles deltakerne til quiz-konkurranse. Styret utarbeider et program for reisen, hvor en del av det som allerede er informert om, blir gjentatt og en del tilleggsopplysninger. Blant annet er det viktig å gjøre oppmerksom på at alle må ta med seg passet.

Videre vil det gitt opplysninger om reiseruta til hotellet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

 

 

Styret

 

 

 

 

05.3

Årsmøte – Status

Årsmøte og påfølgende middag skal arrangeres på Paqobote. AH har bestilt lokale, men mat og pris er ikke avtalt. Tre retter skal serveres. Det var litt uenighet om vi skal subsidiere middagen og det ble ikke gjort noen avtale om det. Vi vil se litt til hva DNKLM får til av avtale med restauranten og deres pris.

AH sender ut invitasjon til middagen (Men da må prisen være bestemt)

Styret har publisert en prøveordning i nettavisa med maks 36 tilleggsslag for damer og 34 for herrer i konkurranse. Dette er fortsatt ikke blitt forsøkt. Men noen medlemmer har lest om det, og synes det er et dårlig forslag. Videre er det kommet et forslag til årsmøte, om å avvise forslaget. Styret  diskuterte saken og konkluderte med å trekke forslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23.03

06.3

Klubbmesterskapet på Torre Pacheco den 19.03

Dette mesterskapet på Torre Pacheco arrangeres av styret den 19.mars. 1/3 premiering og KL kjøper inn 8 pokaler. Tre pokaler til de med færrest nettoslag i dame- og herreklassen. I tillegg får de med færrest bruttoslag i begge klasser pokaler. På disse skal det stå klubbmester. Øvrig premiering vil være baller og/eller vin. Startavgift ble bestemt til 4 € pr. spiller. AH sender ut invitasjon i nettavisa og på facebook.

 

 

 

KL

 Styret

 

 

 

20.03

 19.03

07.3

Golftreff på Roda – 21.mars og på New Sierra 28. mars

AH sender ut invitasjon til begge golftreffene med svarfrist på henholdsvis 14. og 21 mars. Styret arrangerer begge treffene og TB setter opp flightene.

 

 

  TB

 

 

 28.03

08.3

Legal -Avtale

AH har gjort avtale med Legal (Cesilie) om sponsing av premier med 100 € og med et ikke avtalt beløp til baller med Legals logo.(Antar for ca 50 €) I tillegg kjøper klubben inn baller for 100 € som benyttes til premier.  AH forespør leverandør av Srixonballer.

 

 

 

 AH

 

 

 

 18.03

09.3

Hvem betaler for buggy når spiller må kjøre alene?

Det hender at en spiller må kjøre alene i buggy ved konkurranser og golftreff. Dette hender av og til, og derfor er viktig at vi får en prinsipiell avgjørelse om hvordan klubben skal forholde seg i slike situasjoner. Styret bestemte at spilleren betaler for sin del og at klubben tar den andre halvdelen.

 

 

 

 

  Styret

 

 

 

 

 Kontin.

10.3

Diverse

a.    Terminliste for høsten 2019.

Det er det neste styret`s oppgave å sette opp terminliste for høsten 2019. Men det har vist seg svært vanskelig og dels umulig å få plass på flere av banene dersom vi venter til høsten med å bestille plass. Derfor bestiller styret plass på baner vi ønsker å spille på allerede nå og på grunnlag av det utarbeider en foreløpig terminliste for høsten 2019.

b.    Nestleder – Avløsning på grunn av fravær

Nestlederen har bedt om avløsning på grunn av at han ikke kan delta så mye i styrets aktiviteter som han ønsker. Han må oppholde seg hjemme i Norge av familiære årsaker og kan derfor ikke tilbringe så mye tid på La Manga. Han har sagt seg villig til å gå inn som varamann til styret.

c.     Gustav Larson

Tlf.004795964922, emailadr.: glarss@online.no

 

  

 

 

 

 Info

 

 

 

 

 Valgkomit

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.03

11.3

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 19. mars kl.18:00 hos TB i Jardines del Mar

 

 

  Info

 

Styremøte 02/19

MØTEREFERAT

Møtetype: Styremøte

Møtenummer: 02/2019

Dato: 08.02.2019

Sted: Hos AH i Porto Playa

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                                    _

Tilstede:

Arne Hosøy (AH), Kjetil Ladstein (KL) og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Alle

Fravær: Eivind Jensen

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

01.2

Referat fra forrige styremøte

Det var ingen kommentarer til referatet fra forrige styremøte.

 

Info

 

 

02.2

Økonomi – Revisjon

Regnskapet er klart for revisjon, men ikke revidert av revisoren Gustav Larson

 

 

 Info

 

 

 

03.2

Økonomi . Budsjett

Kassereren er i ferd med å sette opp budsjett for året 2019

 

 KL

 

20.02

04.2

Avtale med Torre Pacheco

Tidspunktene for klubbens golftreff og turneringer akseptert av Torre Pacheco. Prisene for året blir som fjoråret. Dvs 14 og 12 euro for henholdsvis golftreff og turneringer. I tillegg kommer 1,5 euro til forsikring.

 

 

  Info

 

 

 

 

05.2

Temakveld – Hva nå?

Siste temakveld ble utsatt av forskjellige årsaker og stilles i bero på ubestemt tid.

 

 

Styret

 

 

 

06.2

Golftreff på Roda – Texas Scramble- Arrangør

Turneringsformatet på Roda den 14.februar skal være Texas Scramble med hcp etter forbundets forslag. TB stiller som arrangør. (Ev med støtte av KL)

 

 

  TB

 

 

 14.02

07.2

Øvrige arrangementer i februar

Det gjensto å finne arrangør til turneringen på Torre Pacheco den 26. Egil og Maj Norseth har sagt seg villig til å påta seg ansvaret for denne konkurransen.

 

 

 E.Norseth

 

 

 26.02

08.2

Forberedelse til årsmøte i mars

AH har varslet valgkomiteen å finne kandidater til det nye styret. Alle styremedlemmene er på valg bortsett fra kassereren og varaformannen som er valgt for to år. Paqobote er foreløpig ikke forespurt, men AH forespør om plass og meny. Det ble foreslått svinefilet som hovedmeny, men hovmesteren anmodes om å komme med forslag. TB lager forslag til saksliste. Etter årsmøte og før middagen serveres ett glass hvitvin.

 

 

 

 AH

 

  TB

 

 

 

 10.02

 

20.02

09.2

Bestilling av plass på langbane

Som nevnt i forrige styremøte foreslo formannen at klubben skal utvide tilbudet om spill på langbane til en gang i uka. Annenhver torsdag arrangeres det golftreff, eventuelt turnering på henholdsvis Roda og New Sierra. Banene er forespurt om 4 flighter til hvert arrangement og begge har svar positivt og disse arrangementene er lagt inn i terminlista.

Ettersom det er så vanskelig å få plass på La Serena har formannen forespurt om plass neste høst. Det er forespurt om plass for 4 flighter og 6 buggier den 10. og 31. okt. og 14. og 28. nov.

 

  

 

 Info

 

 

 

 AH

 

 

 

 

 

 

 

 20.02

10.2

Legal - Avtale

Cecilie ved Legal har ikke vært tilgjengelig og det foreligger derfor ingen avtale med Legal om støtte.

 

 AH

 

 14.02

11.2

Golftur i mars - Status

Følgende golfresorter er forespurt om 2 overnattinger for 36 personer fra 13 til 15. mars.:

Hotel Valle del Este ved Vera.

Hotel Melia Villaitana ved Benidorm.

La Sella Golf resort i Denia

Marina Golf (Servigroup) i Mojacar

La Sella kom hurtig med tilbakemelding. Det var stengt for oppussing og åpnet ikke før i mai måned.

For øvrig var det liten og ingen interesse fra de forespurte resortene. Derfor var det tatt kontakt med disse på telefon, men fortsatt forelå ikke svar.

Resortene kontaktes på nytt på telefonen og TB mente at vi kunne forespørre en resort i Evia, Almeria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09.02

12.2

Trening med pro på La Manga

Et medlem har henvendt seg til klubben og spurt om det blir et felles opplegg for trening med pro på La Manga Club. Etter at klubben har sendt ut opplysninger til medlemmene om dette, var det så mange spesielle og forskjellige ønsker som var vanskelig å koordinere. I forståelse med proen på LMC, fant klubben ut at det var enklere at alle som var interessert i opplæringen, tok kontakt direkte med proen på LMC og laget sine egne opplegg.  Dette er det for øvrig opplyst om i nettavisa.

 

 

 

 

 

 Info

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

Google informere om å legge ned Google +kontoen

Ovennevnte har ingen betydning for nettavisen vår.

 

Info

 

14.2

Eventuelt

a.    AH drar hjem til Norge og vil være borte i tidsrommet 16.febr til 4.mars.

b.    Tilsvarende for TB som vil være fraværende fra 20. febr til 6. mars

 

 

 Info

 

 

 

 

15.2

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 8. mars kl.18:00 hos KL i Marinesco

 

 

  Info

 

MØTEREFERAT

Møtetype: Styremøte

Møtenummer: 01/2019

Dato: 17.01.2019

Sted: Hos Torkild Bergstuen

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                                    _

Tilstede:

Arne Hosøy (AH), Kjetil Ladstein (KL) og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Alle

Fravær: Eivind Jensen

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

01.1

Referat fra forrige styremøte

Det var ingen kommentarer til referatet fra forrige styremøte.

 

Info

 

 

02.1

Økonomi – Status fra kasserer

Regnskapet for 2018 er ferdig avsluttet og klart for kontroll av revisor. Kostnadene for 10-årsjubileum på ca. 2000 € var ikke lagt inn i budsjettet og medførte store overskridelse. Årsresultatet er således minus 2103,28 og egenkapitalen er redusert til 1931,59.

Det ble bestemt at klubbens regnskapsår går fra 01.01 til 31.12

 

 

 

 

 

  Info

 

 

 

03.1

Avtaler med golfbaner – status

Vi har ikke gjort avtale med noen av banene, men banene har revidert prisene for Society som vi også nytter godt av.

Dette bør imidlertid gjøres avtaler med banene som vi kan henvise til.

 

 

 

 Styret

 

 

 

 01.02

04.1

Avtale med Torre Pacheco

Turneringen onsdag den 22.jan er avklart, men det er fortsatt litt usikkerhet om de øvrige arrangementene.

AH. mailer over våre planlagte arrangementer på banen og vi må avvente svaret for å se om dette er i orden.

Kari og Gunnar Hansen arrangerer turneringen den 22.jan.

 

 

 

 AH

   Info

 

 

 

20.01

 

05.1

Temakveld – Etiqette/ Trening

Temakveld er planlagt onsdag den 23.jan. Det er få egnete restauranter som er åpne for tiden. I tillegg er det vanskelig å få villige personer til å kåsere over aktuelle temaer. Det kan derfor være aktuelt å utsette arrangementet. Imidlertid skal AH kontakte proen på La Manga, Thomas om å holde et innlegg. Det beste stedet å arrangere dette arrangementet er Paqubote som er stengt for øyeblikket, men som skal åpnes den 18.jan. AH vil forespørre Paqobote om vi kan avholde arrangementet der og at vi får tilbud på en enkel rett. Klubben spanderer et glass hvitvin

 

 

 

 

 

 

    AH

 

 

 

 

 

 

 19.01

06.1

Arrangementer i februar

Turneringsformatet på Roda den 14.februar skal være Texas Scramble med hcp etter forbundets forslag. Flere aktuelle arrangører ble nevnt, Kjell Mundheim, Eivind Jensen og Kåre Heim.

Tirsdag den 26.februar er det turnering på Torre Pacheco igjen og Snorri Gunnarson ble foreslått som arrangør

 

 

  

 

     AH

 

 

 

 

25.01

07.1

Forberedelse til årsmøte i mars

Det er stemning for å avholde årsmøtet på Paqubote, og AH forespør restauranten om plass. Valgkomiteen varsles om å starte vervingen av aktuelle styremedlemmer. Formannen og sekretæren stiller sine plasser til disposisjon, men tar gjenvalg dersom det er ønskelig. Sakliste mm tas opp på senere styremøte.

 

 

 

   

    AH

 

 

 

 

30.01

08.1

Bestilling av plass på langbane

Formannen foreslo at klubben skal utvide tilbudet om spill på langbane til en gang i uka. Annenhver torsdag arrangeres det golftreff, eventuelt turnering på henholdsvis Roda og New Sierra. Banene forespørres om 4 flighter til hvert arrangement.

 

  

 

   AH

 

 

 

 25.01

09.1

Legal - Sponsor

Cecilie ved Legal har vært forespurt om å sponse klubben og klubben har tilbudt å promotere Legal med turnering i Legals navn. Styret`s medlemmer er ikke enige om sponsing, og en synes det er galt å søke om støtte til vår forening, ettersom det går på bekostning av støtte til langt mer trengende (Fattighuset) Formannen foreslo at vi skal spørre Legal om støtte til golfballpremier med Legal`s logo.

 

 

 

 

 

    AH

 

 

 

 

 

 31.01

10.1

Golftur i mars - Status

Formannen foreslo å forespørre David Opedal om han er villig til å påta seg arrangementet.

 

 

 AH

 

 

20.01

11.1

Trening med pro på La Manga

Som nevnt i møtereferat nr.4 i 2018 pkt 9b har AH vært i kontakt med proen på La Manga Club om instruksjon og opplæring. Klubben`s medlemmer tilbys 2 timers instruksjon over 4 uker, pluss ½ times personlig instruksjon. Prisen for denne pakken er 70 €. Styret synes dette høres interessant ut og vil informere om dette på nyåret. Det er ønskelig å komme i gang med dette snart og proen forespørres om det kan starte allerede mandag den 28.jan, eventuelt onsdag den 30.jan.

 

 

 

 

 

    AH

 

 

 

 

 

 19.01

12.1

Eventuelt

a.Grasrotmidler

Formannen kjenner til at det er mulig å få støtte fra Norsk Tipping via grasrotmidler. Dette undersøkes nærmere.

b. Info til medlemmene om nye opplysninger om maxhcp på langbane

 

 

 

  AH

     TB

 

 

 

15.02

 20.01

13.1

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 31.jan. kl.18:00 hos AH i Puerto Playa.

 

 

  Info

 

 

 

Konstituerende styremøte 24.03.2018

Her kommer det referater fra det nye styret

MØTEREFERAT

Møtetype: Styremøte

Møtenummer: 01/2018 Konstituerende møte

Dato: 24.03.2018

Sted: Hos Torkild Bergstuen i Jardines del Mar

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                                    _

Tilstede:

Arne Hosøy (AH), Kjetil Ladstein (KL) og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Tilstedeværende

Fravær: Eivind Jensen (EJ)

 

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

01.1

Konstituerende styremøte

Konstituerende styremøte kom i stand på kort tid for å komme i gang og løse nødvendige forefallende oppgaver som neste turnering mm. Samt å lufte andre synspunkter.

 

 

Info

 

02.1

Nytt felles administrativt datasystem

Klubben har i dag gmail og googlkonto som i liten grad utnyttes. Disse kan innarbeides i et nytt administrativt datasystem for klubben og skal sørge for at alle opplysninger lagres i ett felles «arkiv». Alle med godkjent tilgang, kan hente ut nødvendige opplysninger fra dette «arkivet». Det medfører at klubben får backup og ikke mister data dersom en av pc-ene som lagrer klubbens data crasher eller taper data.

 

 

 

 

 

 AH

 

 

 

 

 

 01.09

03.1

E-mailadresser

E-mailadressene foreligger i flere ulike programmer og det er en del arbeide som må utføres for å forenkle overføringen av disse adressene.

 

 

 

AH

 

 

 

15.04

04.1

Terminliste

Det er nødvendig med litt lengre tid for å bestemme terminlista, men det ble utarbeidet retningslinjer for en foreløpig aktivitetsplan som gjelder fram til jul. Endelig liste for vinter/vår i 2019 utarbeides i løpet av sommeren/høsten. Men styret legger i prinsippet opp til:

 1. Golftreff på Torre Pachco hver tirsdag ut april, men så er det stopp i mai, juni, juli og august. Disse starter opp i september og varer ut året.
 2. Golftreff på langbane hver 14 dag, ev 2 ganger i måneden fra september føres opp i terminlista.
 3. På Torre Pacheco avholdes månedlig golfkonkurranse, den første i april, opphold i månedene mai, juni, juli og august. Så starter det opp i september og fortsetter ut året. (AH/KL undersøker hvem av medlemmene som kan påta seg konkurransen i april)
 4. Konkurranse på langbane i påsken. Det må undersøkes hvilke baner som har plass og medlemmene må inviteres til å delta på denne konkurransen

(Videre må klubbmesterskapet på langbane inn i planen, men det ble ikke diskutert)

 

 

 

Info

 

Info

 

 

 Info

Info

AH/KL

 

 

 

 

 

05.1

Samarbeid med DNKLM

Terminlisten settes opp slik at den avpasser aktivitetene i samråd og forståelse med DNKLM. Men det betyr ikke at det DNKLM som «skal bestemme» når golfklubben avholder sine arrangementer.

 

 

 

 AK

 

 

 

 Kont

06.1

Kassererfunksjonen

Klubben har penger i banken og en del kontanter. Det er litt usikkerhet rundt dette og KL må kontakte de som har vært involvert. Først og fremst avgåtte kasserer, som for tiden er syk og som oppholder seg hjemme i Norge. Det gjelder også R.M.Andersen (RMA)som dels får innbetalt medlemskontigenten fra nye medlemmer og som besørger medlemskort til nye medlemmer.  

 

 

 

 

 KL

 

 

 

 

 01.05

07.1

Bankkonto

Det er økonomiske utgifter ved å ha en bankkonto og det ble diskutert om denne skal avvikles. Den nye kassereren har ikke behov for å ha kontantene i banken, men etter litt diskusjon var det enighet om å beholde kontoen inntil videre.

 

 

 

Info

 

08.1

Medlemsavgift - Betaling

På innmeldingsskjema står det at medlemsavgiften (25€ + 5€ for medlemskort ) skal innbetales til bank. Dette endres og betalingen skal gjøres kasserer eller til R.M.Andersen som bestiller og betaler medlemskortene. 

 

 

 

AH

 

 

 

 01.04

09.1

Regnskapsprogram

Det undersøkes om det kan anskaffes et regnskapsprogram som er enkelt og egner seg for klubbens drift. Dette må være gratis og enkelt å bruke

 

 

   KL

 

 

 15.04

10.1

Premiering

Det er enighet om at premieringen gjøres som det er etablert tradisjon for. Men på klubbmesterskapet skal de 3 beste i hver klasse få pokal eller lignende. I tillegg skal den den beste spilleren uansett hcp premieres, som vinneren med hcp.

 

 

 

     Info

 

 

 

 

11.1

Forsikring

Det foreligger et avisutklipp som forteller at på Vistabella er det mulig å få et spansk handycapkort som er langt rimeligere enn den spanske forsikringen til ca 70-80 euro som flere av medlemmene har kjøpt, men avviklet. Det undersøkes om dette fortsatt er riktig.

 

 

 

    AH

 

 

 

 01.05

12.1

 

 

Kontantkjøp av mange Green-Feebilletter

Tidligere styrer i klubben har forhandlet om rimeligere    green-fee priser og oppnådd gode resultater. Men prisene har steget betydelig den siste tiden og styret vil se på andre alternativer for å oppnå billigere green-fee. Vi vil forespørre noen baner om at dersom vi kjøper 50-100 green-fee billetter av gangen, kan oppnå reduserte priser.                  

 

 

 

 

 AH

 

 

 

 

 01.09

MØTEREFERAT

Møtetype: Styremøte

Møtenummer: 02/2018

Dato: 05.08.2018

Sted: Telefonmøte

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                                    _

Tilstede:

Arne Hosøy, (AH), Kjetil Ladstein, (KL), Eivind Jensen og Torkild Bergstuen

 

Kopi: Tilstedeværende

Fravær: Ingen

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

   01.2

Terminliste

AH har utarbeidet 2 forslag til terminliste. Den første 4.juli med anmodning om kommentarer. Den neste, revidert 2.aug.

På møtet ble terminlista ble det gjort diverse justeringer og følgende turneringer og arrangementer ble bestemt, men med det forbehold at klubben får reservert plass for arrangementene. Nytt av året blir temakveld med mat og ulike aktiviteter. Forhåpentligvis blir disse tatt «godt imot» av medlemmene.

 1. Første konkurranse avholdes på Torre Pacheco tirsdag 25.sept.
 2. Golftreff ev. med foursome? på New Sierra den 27 sept.
 3. Temakveld med mat og ulike aktiviteter den 11. okt. og 15. nov. på «blåstripa»?
 4. Golftur med en overnatting på La Finca ca 16 okt. og 2 golfdager.
 5. Klubbmesterskapet avholdes på Serena alternativt Mar Menor den 25 okt med middag og premiering dagen etter, fredag den 26. på Casa Blanca.
 6. Golftreff på langbane den 15. nov. Bane ikke bestemt.

 

For øvrig henvises det til vedlagte terminliste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Styret.

 

 

 

 

02.2

Neste møte – Styremedlemmenes ankomst til LM

Neste styremøte avholdes så snart styremedlemmene ankommer la Manga. AH og KL er på plass den 26. sept.,EJ den 10 okt og TB den 25.sept. Målet er derfor å få til ett styremøte den 28. sept. (Da uten EJ)

 

 

 

 Info

 

 

 

03.2

Terminliste for vinter /vår 2019

Terminlisten for vinter/vår 2019 må styret fastlegge så snart mulig etter at vi er tilbake på La Manga.

 

 

   Styret

 

 

05.10

 

04.2

Informasjonskanal

Det er ikke full enighet om hvilke informasjonskanaler vi skal nytte i styret. Vi har e-mail, nettside og facebook. Så det er ikke mangel på muligheter til å nå medlemmene med nødvendig info. At det er nødvendig å bruke facebook er det ikke gitt noen god forklaring på, men noen insistere på å benytte det mediet. Målet må imidlertid være at alle medlemmene får den informasjonen fra klubben, som er nødvendig.

 

 

 

 

 

 Styret

 

05.2

Peraleja - Nyåpnet?

Noen i administrasjonen på New Sierra skal ha uttrykt at Peraleja skal åpnes igjen. Jeg har forsøkt å søke på internett, men har så langt ikke funnet noe som tyder på det. Tvert imot på Club Murcia`s internettside står det at banen er :Cource closed indefinitly.

 

 

 

 

 

Info

 

 

MØTEREFERAT

 

Møtetype: Styremøte

Møtenummer: 03/2018

Dato: 03.10.2018

Sted: Hos A.Hosøy i Puerto Playa

Møteleder: Arne Hosøy 

Referent: Torkild Bergstuen                                                                                                                         _

Tilstede: Arne Hosøy (AH), Kjetil Ladstein (KL) og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Tilstedeværende og EJ

Fravær: Eivind Jensen (EJ)

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

   01.3

Referat fra forrige styremøte

Referat fra 2.styremøte ble referert av sekretæren og godkjent uten kommentarer

 

 

  Info

 

 

 

02.3

Staus, kort orientering

Det er allerede gjennomført 2 slagkonkurranser. Den 1. på New Sierra den 27.9 og neste på Torre Pacheco den 2.10. Begge konkurransene var vellykket, gjennomført i flott vær og ble arrangert av styremedlemmer.

Neste oppgave for styret er å arrangere temakveld på »blåstripa» torsdag den 11.oktober. TB kontakter Casablanca for å få forslag og pris på en enkel matrett. AH sender ut invitasjon til medlemmene. Bindene påmelding. Tema blir litt om golfregler og spilleformer som AH styrer. Kirsti lager golfquiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

 

 

 

03.3

Terminlista for høsten

Terminlisten for høsten er klar. Det må velges ut en arrangementkomite til neste golfturnering på Torre Pacheco den 23.okt. A.Bjerga forespørres om han kan være villig.

Neste arrangement for styret er klubbmesterskapet på New Sierra den 25.okt. Formatet skal være slagkonkurranse med hcp. AH har allerede bestilt plass for 32 stk deltakere. (8 flighter) Premiering av de tre beste i begge klasser med pokaler (ikke for store) samt pokal til beste spiller uten hcp. For øvrig premieres 1/3 av deltakerne

Premier kjøpes inn av KL

TB lager flighter og skriver ferdig scorekort

Videre skal det arrangeres middag med utdeling av premiering den påfølgende dag. Styret antar Paquebote egner seg best og AH får i oppgave å forespørre restauranten.

Styrets siste oppgave i oktober er golfturen til La Finca. Det må utarbeides et program for dette arrangementet.

I begynnelsen av november, den 6.nov. er det en ny turnering på Torre Pacheco. AH forespør Kari og Gunnar Hansen om de er villige til å arrangere turneringen.

 

 

     KL

 

 

 

 

 

      KL

      TB

 

      

      AH

 

 

   Styret

 

    AH

 

 

06.10

 

 

 

 

 

2.10

23.10

 

 

15.10

 

 

15.10

 

 10.10

04.3

Regnskap

Avgått kassereren, Erik Sandeman døde før han fikk overlevert et oppdatert regnskap til den nyvalgte. Det gjenstår derfor en del arbeid for kassereren å få alle brikkene på plass, slik at han føler seg trygg på at alt er rett og at det kan ajourføres på en korrekt måte.

 

 

 

     KL

 

 

 

 15.10

05.3

Bank og pengeskrin

Klubben har tidligere vedtatt å opprette konto i en spansk bank, CaixaBank, hvor klubbens kontantbeholdning er satt inn. Imidlertid er det innført et nytt ef-direktiv som har skapt store praktiske problemer med å få tatt ut penger av kontoen.  Kassereren har derfor i samarbeid med R.M.Andersen satt i gang et arbeid med å tømme kontoen for kontanter.

Dernest må klubben avvikle kontoen i samarbeid med Marita.

Styret ser derfor ingen annen løsning inntil videre å oppbevare klubbens kontantbeholdning privat. Kassereren har inntil videre sagt seg villig til å gjøre det i sin private safe.

 

 

 

 

 

  KL/RMA

 

KL/Marita

 

 

   KL

 

 

 

 

 

20.10

 

10.11

 

 

Int.vid

06.3

 

 

Medlemslisten

Formannen holder på å ajourføre medlemslisten som i dag foreligger i forskjellige format, excel, word osv. Denne må endres til ett format. Videre vil han utarbeide en liste med en aktiv gruppe på ca 50 personer og en liste over alle medlemmene. Disse listene benyttes når det er hensiktsmessig.

 

 

 

 

      AH

 

 

 

 

  20.10

07.3

 

Terminlisten for våren

Terminlisten for fjoråret ble kort gjennomgått, men ingen ting for det nye året ble bestemt.

 

 

Styret

 

 

01.11

08.3

Avtalene med banene om redusert green fee.

AH går gjennom avtalene, for det er sikkert mange som må fornyes om ikke så lenge

 

 

    AH

 

 

01.11

09.3

Endring av handycap på Torre Pacheco

David Opedal har sendt inn forslag om endring av hcp på Torre Pacheco. Reglene med oppskriving endres slik at dersom man spiller 4, 8, 12 eller 16 slag over banens par, økes tildelte slag med henholdsvis; 1, 2, 3, 4 slag.

Styret vedtok endringen

 

 

 

 

    Info

 

 

 

 

   03.10

10.3

Endring av handycap på langbane.

Det er vanskelig å ha oversikt over hcp til de medlemmene som ikke er med i golfbox. Derfor var det forslag om at klubben skulle føre tilsvarende liste over hcp på langbane som på Torre Pacheco. Dette forslaget falt og medlemmene må fortsatt være personlig ansvarlig for dette.

 

 

 

  

   Info

 

 

 

 

 

11.3

 

 

 

 

Gratis green-fee ved klubbens arrangementer.

Klubben får gratis green fee til forskjellige arrangementer. Dette har personer som har stått for arrangementene fått. For framtiden skal dette tilfalle klubben og vedkommende må betale beløpet til klubbkassen.

 

 

 

 

Styret

 

 

 

 

20.10

12.3

Påmeldte medlemmer som ikke møter opp

Det er blitt et problem at påmeldte medlemmer, ikke møter opp til arrangementer som klubben arrangerer. Noen golfbaner forlanger at alle bestilte plasser skal betales for, og det resulterer i at de de øvrige deltakerne må betale for den som ikke møter. Slik kan vi ikke ha det. Klubben vil derfor utarbeide prosedyre for hvordan dette skal gjøres, og informerer om det på nettet.

 

 

 

 

 

Styret

 

 

 

 

 

 20.10

 

Flere av styremedlemmene er fortsatt ikke kjent med hvordan man skal komme inn på nettsiden og google-kontoen hvor medlemslister mm er oppført. Det trengs opplæring og det ble innkalt til innføring i dette førstkommende mandag den 8.okt. kl 18. hos AH.

 

MØTEREFERAT

Møtetype: Styremøte

Møtenummer: 04/2018

Dato: 05.11.2018

Sted: Hos Torkild Bergstuen

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                                    _

Tilstede:

Arne Hosøy (AH), Kjetil Ladstein (KL), Eivind Jensen og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Tilstedeværende

Fravær: Ingen

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

01.4

Referat fra forrige styremøte

Sekretæren leste referatet fra 3.styremøte. En kommentar fra kassereren til post 05.3. Nå har R.M.Andersen tatt ut hele pengebeholdningen i CaixaBank (minus 6€), men kontoen var ikke avsluttet. Det ble bestemt å få denne avviklet, eventuelt med hjelp av Marita.

 

 

 

     KL

 

 

 

 31.des.

02.4

Terminlisten for vinteren/våren 2019.

Sekretæren hadde laget forslag til vinterens/vårens terminliste. Denne ble diskutert og justert. Det gjenstår å finne arrangører til mange av turneringene. I tillegg ble det lagt inn tur til Almeriaområdet. Viser for øvrig til terminlisten som allerede er oversendt styremedlemmene. Legges inn i nettavisen.

 

 

 

 

    AH

 

 

 

 

  12.nov.

03.4

Turnering på Torre Pacheco i november

Turneringen 6.nov. ble avlyst på grunn av turen til La Finca. Det ble derfor bestemt å endre fra golftreff til turnering på Torre Pacheco den 13. (Først 20. men det ble endret) AH forespør Kari og Gunnar Hansen om de er villige til å arrangere denne turneringen. AH sender ut invitasjon.

 

 

 

 

  AH

 

 

 

 

 6.nov.

04.4

Golftreff på Roda den 15. november.

Det ble bestemt at det skal arrangeres Texas scramble på Roda den 15. nov. EJ får med seg en av medlemmene for å arrangere turneringen. AH sender ut invitasjon snarest. 

 

 

  EJ

 

 

 15.nov.

05.4

Temakveld 15.nov.

På grunn av mange arrangementer, ble det bestemt å avlyse temakvelden den 15. november.

 

 

Info

 

06.4

Turnering på Hacienda Riquelme den 22.nov.

Det arrangeres slagturnering på Hacienda Riquelme den 22.nov som oppført i terminlista. Kåre Heim forespørres om han kan arrangere denne turneringen. AH sender ut invitasjon.

 

 

 

   AH

 

 

 

 9.nov.

07.4

Middag/juleavslutning den 29.nov.

Det viser seg at mange av medlemmene har dratt hjem til Norge i slutten av november, slik at denne tilstelningen avlyses.

 

 

  Info

 

08.4

Erfaring fra turen til La Finca. Ros og ris

Tilbakemeldingen og styrets inntrykk var at denne turen var vellykket. Flott hotell med god mat og fin bane. Er man ute i god tid med forespørsel, er det nok mulig å få redusere prisen på en slik golfpakke.

 

 

 

Info

 

 

09.4

Eventuelt.

a.    Avtaler med baner. Det må inngås nye avtaler med banene om pris på green fee og buggi. Det gjelder Torre Pacheco, La Serena, GNKbanene, Roda, New Sierra og Hac.de Alamo

b.    Instruksjon på La Manga Club. AH har vært i kontakt med proen på La Manga Club om instruksjon og opplæring. Klubben`s medlemmer tilbys 2 timers instruksjon over 4 uker, pluss ½ times personlig instruksjon. Prisen for denne pakken er 70 €. Styret synes dette høres interessant ut og vil informere om dette på nyåret.

c.     Medlemmenes hcp. Det skaper stor irritasjon og frustrasjon at handycapet til flere av medlemmene ikke stemmer overens med dyktigheten i golfspillet på banen. Dette gjelder spesielt i dameklassen hvor formannen har fått en mail fra et medlem som klager på dette. Det kom også forslag på å arrangere noen turneringer uten hcp, men det ble ikke tatt noe standpunkt til dette i styret umiddelbart. Styret vil komme tilbake til saken på et senere tidspunkt. Det er også ting som tyder på at ikke alle har rett hcp i hht retningslinjene på Torre Pacheco. Alle som har hcp i golfbox, skal starte med det antall tilleggsslag som slopetabellen oppgir.

d.    Lesere av nettavisa. Det synes som at det er langt flere lesere av nettavisa enn det mange tror. Derfor er det foretatt en måling og det er registrert 1179 lesere i tidsrommet fra 24.okt til 5.nov. Denne registreringen vil fortsette i tiden framover

e.    Flik for golfregler i nettavisa. Styret vil opprette en flik i nettavisa, hvor aktuelle tolkninger av golfregler mm. belyses. Det ønskelig at medlemmene kan ta opp spørsmål med styret, som kan refereres og besvares i nettavisa.

 

 

   AH

 

 

 

  AH

 

 

 

 

 

 

 Styret

 

 

 TB

 

 

 AH

 

 

 1.jan

 

 

 

 10.jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kont.

 

 

 22.nov.

10.4

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 20.nov. kl.18:00 hos KL i Marinesco.

 

 

Info

 

 

 

Referat fra styremøte 05

MØTEREFERAT

Møtetype: Styremøte

Møtenummer: 05/2018

Dato: 20.11.2018

Sted: Hos Kjetil Ladstein

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                                    _

Tilstede:

Arne Hosøy (AH), Kjetil Ladstein (KL) og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Alle

Fravær: Eivind Jensen

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

01.5

Referat fra forrige styremøte

Det var ingen kommentarer til referatet fra forrige styremøte.

 

Info

 

 

02.5

CaixaBank – Avsluttet konto

Ved hjelp av D.Opedal og S.Gunnarson (de hadde formell signaturrett for klubben) har klubben formelt avviklet kontoen i CaixaBank og tatt ut restbeløpet på ca 3€. KL oppbevarer inntil videre klubbens kontantbeholdning på ca 1800 €.

 

 

 

 Info

 

 

 

03.5

Redigering av nettavisa – Arbeidsdeling i styret

AH ønsker å gjøre diverse endringer i avisa og «eksperimenterer» med det. Det opprettes ny flik for hole in one (HIO) Alle i styret skal kunne gjøre endringer nettavisa, når det er nødvendig, for eksempel slette uaktuelle opplysninger. TB setter inn resultatet fra konkurranser og justerer hcp for Torre Pacheco.

 

 

 

 

 Styret

 

 

 

 

 Kontin

04.5

Endring av hcp - Langbane

Viser til sak på 4. styremøte, sak 09.4.c og det gjøres mindre endringer. Hcp beholdes i prinsippet som tidligere, men som en prøveordning settes maks tildelte slag for konkurranser til 36 for damer og 34 for herrer. I tillegg videreføres praksis med 7 tilleggsslag mindre for utslag fra rødt for herrer. Prøveordningen er ikke tidsbestemt. (Ned-og oppskrivinger av hcp influeres ikke av dette)

 

 

 

 

 Styret

 

 

 

 Inntil

videre

05.5

Endring av hcp på Torre Pacheco

Det er nylig gjort endringer for regulering av hcp på TP og det gjøres ingen nye endringer

 

 

Info

 

06.5

Texas scramble – Forbundes hcpbestemmelser.

Klubben har arrangert mange Texas scramblekonkurranser. I denne spilleformen er det ønskelig at lagene settes sammen slik at samlet hcp i de forskjellige flightene blir så lik som mulig. Dette er ikke så enkelt å få gjennomført i klubben. Det er derfor gitt tilleggsslag for manglende spillere og ulike hcp i flighten. Det er derfor styrets oppfatning at konkurransene som er gjennomført i klubbens regi er med hcp. Som en prøveordning gjennomføres derfor neste Texas scramblekonkurranse med hcp etter forbundets enkle hcpbestemmelser. Eksempelvis skal et firemannslag ha 10% av samlet hcp i tilleggsslag. Ett tre- og to-mannslag får tilsvarende hennholdsvis 15% og 25% av samlet hcp i tilleggsslag.

 

 

  

 

 

 

 

 Styret

 

 

 

 

 

 

 

Neste Ts konk

07.5

Avtaler med golfbaner - Status

Opprettet kontakt med noen av banene, men ingen er klare ennå.

 

 

   AH

 

 

 01.01

08.5

Arrangementer i januar 2019  - Arbeidsdeling

Golfturnering på Torre Pacheco den 22.01, Kari og Gunnar Hansen forespørresom å påta seg dette arrangementet.

Golftreffet den 23.01 arrangeres av styret.

Golftreff på Serena. TB bestiller plass for 6 flighter med mulighet for endring av antall.

 

  

   AH

 Styret

   TB

 

 

Snarest

23.01

 28.11

09.5

Bestilling av plass på langbane vinter/vår 2019

Viser til ovennevnte pkt. Det må sendes henvendelser til de øvrige banene og bestille plass før nyttår.

 

 

Styret

 

 

01.01

10.5

Bestilling av plass på Torre Pacheco

Terminlisten for vinter/vår 2019 er sendt til Torre Pacheco og det synes som dette er i orden for administrasjonen på TP.

 

 

 Info

 

 

 

11.5

Legal – Sponsor av premier

Styret vil undersøke om Legal kan tenke seg å stille som sponsor til premiering i konkuranser.

 

 

   AH

 

 

 17.01

12.5

Golftur i mars - Status

Formannen har vært på tur sydover i Almeria og sett på forskjellige alternativer, bl.a Almerimar, hvor det er hotell og bane. Andre alternativer er golfresorter i Mojacar, Vera eller i Alicantedistriktet. Styrets øvrige medlemmer anmodes om å undersøke forskjellige alternativer.

 

 

 

 Styret

 

 

 

 24.01

13.5

Eventuelt

a.    Styremedlemmenes retur til La Manga Styrets medlemmer reiser alle hjem før jul og returnerer:

        AH: 07.01

        KL:16.01

        EJ: Ikke kjent

        TB: 09.01

 

 

 

 

 

 

  Info

 

14.5

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes 17.jan. kl.18:00 hos TB i Jardines del Mar.

 

 

  Info

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.03 | 22:50

Hei. Torunn jacobsen mangler på denne lista. Hun spilte sammen med Monica

...
03.10 | 21:48

31,5 i HC. Ønsker buggy

...
25.09 | 23:47

Ja

...
25.09 | 23:46

Det er mulig det

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE