Referat fra styremøter

Styremøte 06 2019/2020

MØTEREFERAT

Møtetype: Styremøte

Møtenummer: 06/2019/2020

Dato: 26.1 - 2020

Sted: Arne Hosøy, Puerto Playa

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                                    _

Tilstede:

Arne Hosøy (AH), Eivind Jensen (EJ) Arne Bjerga og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Alle tilstedeværende

Fravær:

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

01.6

Referat fra forrige styremøte

KL. hadde i mail, en kommentar til referatet fra styremøte 05, og mente at spørsmålet om hvem som stilte til gjenvalg i styret i neste periode, bør strykes. Det ble akseptert. For øvrig ingen kommentarer.

 

 

 

Info

 

 

02.6

Endring av hcp på Torre Pacheco- Status

Det har ikke skjedd noe i saken og den vil bli stilt i bero i påvente av de nye golfreglene.

 

 Styret

 

 15.03

03.6

Golftur i tidsrommet 11-13. mars – Status

Bare A.Bjerga har kommet med innspill. Han foreslo Hotel Villa del Este med spill på to forskjellige baner. Hotellbanen og Aguilon Golf Course. Denne resorten har vært forespurt tidligere, men ble ikke valgt av flere grunner. Men er forespurt på nytt, og med alternativ golfing på to baner. Det er fordeler og ulemper med å spille på to baner og det enkleste er jo kun å forholde oss til en bane.

Hotel Melia Villaitana nær Bendorm er det andre forespurte resorten. De har to golfbaner, en par 62 bane, og en par 72 bane.

Begge «resortene» er kontaktet på telefonen, for å kontrollere at de hadde mottatt forespørslene, men det ble ikke gitt annen bekreftelse enn at de ville se nærmere på forespørrelsen.

Så snart eventuelle tilbud er mottatt, må styret sende ut turbeskrivelse med priser til medlemmene med invitasjon til å melde seg på turen,

 

 

 

 

 

 

 

 Info

 

 

 

TB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.02

04.6

Golftreff på New Sierra den 17.jan 2020.

Det var 15 medlemmer som deltok under flotte forhold. Både vær og baneforholdene var svært bra. Den eneste ulempen er at på andrerunden ble mange av vår flighter forsinket pga nye flighter som går inn mellom flighter som skal starte på andrerunden. Dette skaper kø og ergrelser.

På tross av få deltakere fikk «kapteinen» gratis greenfee og buggy som betales til kasserer. Else Hønsvik måtte kjøre alene buggy og ble kompensert for dette av «kapteinen»

 

 

 

 

 

 Info

 

 

 

 

 

05.6

Golftreff på La på Serena den 1.febr og på New Sierra 6. febr.

Begge arrangementene er forhåndspåmeldt med 7 flighter og 10 buggier.

Påmelding til golftreffet på La Serena sendes ut

Påmelding til golftreffet på New Sierra sendes ut

Arrangør

 

 

 

 AH

AH

AH

 

 

 

 26.01

01.02

26-01.02

06.6

Turnering på Roda onsdag 12 febr. Format og arrangører?

Det spilles Texas Scramble og påmelding sendes ut

Arrangører

 

 AH 

KL/EJ

 

 07.02

12.02

07.6

Avlyst turnering den 21.på Torre Pacheco pga værforhold. (13 påmeldte) Skal vi sette opp ny turnering?

På grunn av mange arrangementer ble det bestemt å ikke sette opp ny turnering.

 

 

 Info

 

 

 

 

08.6

Avtaler med golfbaner - Status

På nettsiden har vi bl.a. et kapittel med avtaler. Denne vil bli oppdatert.

 

 AH

 

 15.02

09.6

Legal - Avtale

Vi er forespeilet at Legal er interessert i å sponse klubben. Formannen tar kontakt med lederen av det lokale Legalkontoret for å få gjort en avtale

 

 

 AH

 

 

 10.02

10.6

 

Styremøteplan. Har vi satt opp for mange styremøter i vår plan?

Planen beholdes uendret, og er det ingen saker å behandle avlyses møtet.

 

 

 

TB

 

 

 

Kont.

11.6

Diverse

 1. a.    Forslag fra David Opedal – Flighter, max slag og avholdelse av klubbmesterskapene
 2. Sammensetning av flighter. Styret er smertelig klar over problemene med å sette opp flighter, spesielt til konkurransene. Men vi innser at vi ikke kan gjøre alle tilfreds. Styret har mange hensyn å ta, og vil i fortsettelsen prøve å gjøre sitt beste til at konkurransene forløper på en rettferdig måte i hyggelig samvær med konkurrentene og fortsette å sette opp flightene etter beste evne. Nå er det ikke bare styret som setter opp flightene, men de som stiller opp og som står som arrangør. Styret har inntrykk av at disse også gjør sitt beste
 3. Max antall slag. Dette vil bli definert i de nye golfreglene og styret vil bruke disse
 4. David Opedal hevder at klubbmesterskapet på kortbane må avholdes i uke 13 og på langbane i uke 43. Klubbmesterskapet på kort bane har vært avholdt om våren, og i de siste årene har det vært avholdt i samme uka som årsmøtet. Da har vi hatt premieutdelingen etter årsmøtet og det blir en fin ramme rundt arrangementet som styret mener bør fortsette.

Klubbmesterskapet på langbane avholdes om høsten og styret synes det er naturlig å avholde dette i første uke av november. De fleste medlemmene er da fortsatt på La Manga og da blir det som en avslutning på sesongen, før de fleste medlemmene reiser hjem til Norge.

 1. b.    Medlemsskap i Norges Golfforbund

Da klubben ble startet var en av hensikten å øke golfinteressen blant nordmenn som var på lengre tids opphold på La Manga og omegn. Det var ikke noe krav om medlemskap i Norges Golfforbund, men håpet var jo at de som ble medlemmer i klubben, også ville kvalifisere seg og bli medlemmer i Golfforbundet. Dette har ikke skjedd i så stor grad som ønsket, og styret mener, at tiden nå er inne for å forlange at alle klubbmedlemmene må være medlemmer i Norges Golfforbund. Styret vil derfor legge saken fram for årsmøtet i mars for å få fattet et vedtak i saken.Det er spesielt to forhold som taler for medlemskap i golfforbundet                                            

 1. Forsikring. Alle medlemmer i Norges Golfforbund er forsikret, også i utlandet. Er uhellet ute, vil forsikringen tre i kraft og klubben vår vil ikke bli involvert i en slik sak. I klubbens vedtekter har vi fraskrevet oss alt ansvar, men om det holder juridisk, er det vel ingen som kan svare på, når vi tross alt står som arrangør.
 2. 2.    Golfbox. For at alle skal kunne regulere handycappet sitt på en enkel og grei måte, er golfbox en effektiv måte å gjøre det på. Skal en ha tilgang til golfbox må en også være medlem i NG.
 3. c.    Styrets opphold på La Manga

AH, reiser hjem 19.02 og håper å returnere den 10.03.

EJ reiser hjem 16.02 med usikker retur

AB opphold er usikker pga helsetilstanden og dersom den ikke blir bedre, reiser han hjem til Norge.

KL kommer 08.02 med ukjent retur.

ØK kommer 01.02 med ukjent retur.

TB reiser hjem 28.01 med planlagt retur 03.03.

Dette medfører at det til tider er få styremedlemmer til stede på La Manga og det kan medføre problemer med å få gjennomføre det omfattende programmet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

 

Styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6

 

 

Neste styremøte                                                      

Neste styremøte avholdes hos KL i Marinesco                     mandag den 10. februar

 

 Info

 

 

 

Styremøte 05/2019/2020

MØTEREFERAT

Møtetype: Styremøte

Møtenummer: 05/2019-2020

Dato: 28.10 - 2019

Sted: Eivind Jensen Villa Frente

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                                    _

Tilstede:

Arne Hosøy (AH), Kjetil Ladstein (KL), Eivind Jensen (EJ) og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Alle tilstedeværende

Fravær:

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

01.5

Referat fra forrige styremøte

Det var ingen kommentarer til referatet fra siste styremøte.

 

Info

 

 

02.5

Evaluering av golftur til Hotel Envia Golf Resort

Det hadde vært en vellykket tur med mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Første dagen hadde det vært mye generende vind på golfbanen, men det er det ikke så mye å gjøre noe med.

Kirsti Hosøy skal skrive et kort referat med bilder fra turen som legges ut på nettsiden og facebook,

Det skal sendes ut oppfordring til medlemmene om å komme med forslag til ny tur og spørsmål om forbedringer.

 

 

 

 

 Info

 

  AH

 

 

 

 

 

 

 4.11

03.5

Skal klubben fortsatt arrangere to golfturer eller er det tilstrekkelig med en.

Dette har vært luftet i ulike «fora» og alt tyder på at medlemmene ønsker to turer, en om høsten og en på vinter/vår.

 

 

 Styret

 

 

 Kontin

04.5

Alternative golfresorter til neste vårs golftur

Det er mange baner og hoteller i distriktet. Men det er ikke alle baner som har hoteller. Det er en ubetinget fordel med en «kompakt» resort med kort vei mellom hotell og bane. Videre ble det utrykt at det ikke bør være mer enn ca 21/2 times kjøring til slike aktuelle resorter.

På forrige styremøte ble denne saken diskutert og det var ønske om å kunne bruke golfbanen Aguion Golf Course. Sekretæren hadde funnet et tilbud som omfattet denne banen. Det var Hotel Puerto Juan Montiel Spa & Base Nautica i Aguilas som tilbyr 3 netter og 2 green fee for 209€ i høst. Banene er Aguion Golf og Lorca Golf.

 

 

 

 Styret

 

 

 Info

 

 

 

 30.12

05.5

Utsatt turnering på Torre Pacheco den 29.10

Det er nå påmeldt 9 fulle flighter, scorkortene er fylt ut og og alt er klart for konkurransen som starter kl.11:00 med shotgunstart

Sigrid Klyves hcp må rettes til 20 tilleggsslag.

Det har vært store oversvømmelser på baneanlegget og det er mye våt leire på banen og spesielt i grøftene. Det ble derfor bestemt at baller som havner i grøfta langs gjerdet kan plukkes opp og droppes på flaten uten tilleggsslag. Videre skal baller som havner i nettene på hull 1 og 2 plukkes opp. På hull 1 skal det droppes innen to køllelengder fra nettet, og på hull kan ballen droppes to køllelengder på  «utsiden» av nettet.

 

 

 AH

 

 

 

 

 

 AH

 

 

 29.10

 

 

 

 

 

 29.10

06.5

Golftreff på La Serena den 31.10

Det var bestilt for 4 flighter på La Serena den 31.10, men dette er økt til 6 flighter. Flightene er oppsatt og første flight starter kl.12:56, og siste kl 13:36. Forhåpentligvis blir det god framdrift i spillet og total spilletid ikke mer enn 41/2 time, for i 18:-tiden kommer mørket og gjør det umulig å spille. Marshallen må oppfordres til å følge flightene slik at det blir minimal venting.

Ansvarlig:

 

  

 

 

  AH

  AH

 

 

 

 

 31.10

31.10

07.5

Klubbmesterskap på New Sierra 7.11

Utsendelsen av påmelding framskyndes. Det skal informeres om at det ikke skal slås flere slag enn 2xhullets par pluss en. (7, 9 og 11), for ikke å sinke spillet unødig. I herreklassen kan de som ønsker slå ut fra rødt, men da får de redusert antall tilleggslag med 7 slag. For øvrig henvises til styremøtereferat 08.4.

 

AH

 

 

 Info

 

29.10

 

 

 7.11

08.5

Premieutdeling etter KM og temakveld den 8.11 - Status

AB har fått positiv tilbakemelding om at arrangementet kan holdes på restaurant Casablanca og fått flg tilbud på menyen.  

Menu .  Starters.

           Middag. Laks 15 euro

            Biff     20 euro

            1 glass vin/øl.

            Kaffe

Starters inngår i prisen på hovedrett.

Videre betaler klubben for ett glass cava ved velkomsten

Det gjenstår å skaffe kåsør og tema for kvelden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Styret

AH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.11

1.11

09.5

Golftreff på La Serena 14.11. Bestilt for 4 flighter og 6 buggier

Det har ikke vært mulig å få utvidet golftreffet med flere flighter.

 

 

Info

 

 

10.5

 

Fastlegge neste års terminliste

Det forelå forslag til terminliste for vinter/vår 2020. Denne ble gjennomgått kommentert og korrigert, og klar for renskriving og distribusjon i nettavisa og facebook.

 

 

 TB

 

 

 4.11

11.5

Diverse

 1. a.    NGF hcp-regler i Texas Scramble

 Norges Golfforbund har utarbeidet generelle golfregler i Texas Scramble, både med og uten hcp. I vår klubb er det vanskelig/umulig å sette opp flighter som blir helt rettferdige. Det må først og fremst tas hensyn til spillernes samlede hcp, men også kjønn, hvem som bruker buggi osv. I tillegg har en skjønnsmessig gitt flightene ulike hcp, basert på flightenes samlede hcp.

Dersom vi velger å nytte NGF`s regler med hcp, har vi greie retningslinjer å forholde oss til og slipper å bruke skjønn, og det vil være en klar fordel. Eksempelvis vil en gruppe med 4 spiller som har et samlet hcp  lik 100 får 10% av dette i hcp, dvs. de får et samlet på hcp på 10. På New Sierra gir dette gruppen 13 tilleggsslag. Dersom det er 3 spillere med 75 i hcp, får de 15% av dette i hcp, dvs. 11,25 og i samme tabell vil denne flighten få 14 tilleggsslag. Forøvrig opererer ikke NGF med «blindemann». Dvs at en flight med 3 spillere ikke får ekstraslag i spill uten hcp.

Alle i styret var enige om at med 4 spillere i flighten, var dette en god løsning, men at flighter med 3 spillere ikke får tilstrekkelig kompensasjon i tilleggsslag.

Styret konkluderte med at en må ha litt mer tid på å vurdere forslaget og eventuelt gjøre noen justeringer.

 1. b.    Hcp på Torre Pacheco

Formannen hevdet at hcp for spillerne på Torre Pacheco må revideres og vil komme med et nytt forslag til justering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Styret

 

 

AH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.1

 

 

11.11

12.5

 

 

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes hos KL i Marinesco, mandag    den 11.november kl 18:00

 

 

Info

 

Styremøte 04/2019/2020

MØTEREFERAT

Møtetype: Styremøte

Møtenummer: 04/2019-2020

Dato: 14.10 - 2019

Sted: Arne Hosøy, Puerto Playa

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                                    _

Tilstede:

Arne Hosøy (AH), Kjetil Ladstein (KL), Arne Bjerga (AB), og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Alle tilstedeværende

Fravær: Eivind Jensen (EJ)

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

01.4

Referat fra forrige styremøte

Det var ingen kommentarer til referatet fra siste styremøte.

 

Info

 

 

02.4

Klager fra medlemmene

 1. a.    Endelig terminliste for sent publisert.

Foreløpig terminliste ble lagt ut på nettavisa og på FB allerede i vår. Men den endelige styrebehandlede terminlista forelå ikke før i slutten av september. Styret tar dette til etterretning og er enig i at denne burde foreligge før 1. sept

 1. b.    For få bestilte flighter på langbane

I vårsesongen var det vanskelig å få tee-time på de fleste banene. Det medførte at styret allerede i vår bestilte plass på La Serena og New Sierra. Dessverre var styret litt pessimistisk og trodde ikke interessen for å spille golf på langbane var så stor som den viste seg å være. Styret er glad for den store interessen og har etter beste evne forsøkt å øke antall flighter på flere arrangementer. På forhånd er det er vanskelig å bestille nøyaktig det antall flighter som det er behov for, men i dette tilfelle burde styret bestilt for flere flighter.

 

 

 

 

 

 

Info

 

 

 

 

 Styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontin.

03.4

Golftur til Hotel Envia Golf Resort

Vi har bestilt opphold og golfspill. Det er reservert 12 dobbeltrom, 1 for bevegelseshemmede og ett enerom. I tillegg har han 2 dobbeltrom i reserve dersom vi skulle trenge det. Det er bestilt teetime for 6 flighter fra kl 14:00 ankomstdagen og vi kan få teetime enten fra kl 8:40 eller 11:10 på torsdag den 24.10. Styret valgte å gå for å slå ut 11:10.  Dette må bekreftes.

Golfere må betale for buggien i proshoppen den første dagen og det er foreløpig bestilt 12 buggier.

Ledsagere betaler for 2 Spaopphold og får ikke reduksjon i prisen om de ikke benytter seg av tilbudet, men kan overlate det til andre med «behov.»

Videre blir det servert lunsj i nyoppusset restaurant i klubbhuset. Det foretas for øyeblikket en rundspørring om hva deltakerne ønsker fra en oversendt meny. Tilsvarende for rom med stor terrasse og havutsikt. De som ønsker må betale 20€ ekstra. Oppgitt pris på 170€ inkluderer standard rom. En av ledsagerne trenger rom tilpasset for bevegelseshemmede, og det har vi fått bekreftet.

Antall rom og type rom må bekreftes

Det kjøpes inn golfballer til premier i begge konkurransene. (Texas Scramble og slagkonkurransen)

Quiskonkurransen premieres ikke.

Det som gjennstår:

 1. Lage et program som sendes ut til de påmeldte i slutten av inneværende uke.
 2. Lage flighter begge dager (Sigrid H. ønsker kun å være med på Texas scramble)
 3. Underholdning. Det skal være quiz-konkurranse torsdag kveld og det må lages spørsmål.

 

 

 

 

 TB

 

 

 

TB

 

 

 

 

TB

 

KL

 

 

 TB

 TB

 KH

 

 

 

 

 16.10

 

 

 

16.10

 

 

 

 

16.10

 

23.10

 

 

 19.10

 19.10

 24.10

04.4

New Sierra  Gratis green feer til klubbkassen

For treffet på New Sierra fikk AH voucher på green-fee for 2 personer med buggi av caddy-masteren på banen. Hver av disse har en verdi på 74€. dvs 148€ for begge. Disse skal selges til interesserte medlemmer og pengene tilfaller klubbkassa. Alternativet var å bruke disse som premie i klubbmesterskapet, men verdien av disse overstiger langt det styret vil betale for en premie. Dette er således ikke aktuelt å bruke disse som premier.

 

 

 

 

 

KL

 

 

 

 

 

 

1.11

05.4

Texas Scramble på New Sierra 17.okt

Det er bestilt 7 flighter og 11 buggyer på New Sierra den 17.okt. Det er sendt ut invitasjon til turneringen av AH og det tyder på at det er stor interesse blandt medlemmene. Det kan være aktuelt å utvide med en-to flighter.

Flighter settes opp av

Arrangkomite er A.Bjerga og Gunnar Jensen

 

 

 

 

AH

AB/GJ

 

 

 

 

 15.10

17.10

06.4

Utsatt turnering på Torre Pacheco den 29.10

Det må sendes ut invitasjon til medlemmene til denne konkurransen.

Arrangør av konkurransen er

 

   AH

AH/KL

 

 18.10

 29.10

07.4

Golftreff på La Serena den 31.10

Det var bestilt for 4 flighter på La Serena den 31., men dette er økt til 6 flighter.

Ansvarlig:

 

 

AH

TB

 

 

10.10

 31.10

08.4

Klubbmesterskap på New Sierra 7.11

Det er bestilt for 7 flighter. Banen forespørres om vi kan starte fra flere utslagssteder og om konkurransen kan startes med shotgun.

Nærmest flagget på hull 3 og «longest drive» på hull 9 premieres. Som vanlig premieres 1/3 av deltakerne i

dame-og herreklassen. De tre beste med færrest netto slag får pokaler i dame- og herreklassen. Deltakere med færrest bruttoslag i begge klasser får pokaler og på disse skal det stå klubbmester. Øvrig premiering vil være baller og/eller vin. AH sender ut invitasjon i nettavisa og på facebook.

Innkjøp av premier

Arrangør

 

 

 AH

 

 

 

 

 

 

KL

Styret

 

 

 16.10

 

 

 

 

 

 

 1.11

7.11

09.4

Premieutdeling og temakveld den 8.11

Det forespørres om vi kan avholde ovennevnte arrangement på Casablanca for ca 30 personer. Det bes om tilbud på en kjøtt- og en fiskerett.

Klubben spandere ett glass cava altenativt hvitvin ved ankomst. Det må selvfølgelig være alkoholfrie alternativer.

Drikke bestilles og betales av deltakerne.

Premier for klubbmesterskapet deles ut.

Videre skal det en pro fra La Manga Club forespørres om han kan holde et kåseri over et tema fra «golfverdenen», alternativt om noen fra Legal kåsere om et relevant tema for medlemmene som er på La Manga.

 

 

 AB

 

 

 

 

 

 

 AH

 

 

 28.10.

 

 

 

 

 

 

 28.10

10.4

 

Diverse

 1. a.    Golftur til våren 2020. De to siste golfturene har gått til Hotel Envia Golf Resort. Dette er et kompakt og flott anlegg med gangavstand mellom hotell og golfbane. Vårens tur var svært vellykket og høstturen starter i neste uke. Det blir spennende å høre hva deltakerne synes denne gangen, når også Spa-avdelingen er åpnet. Allikevel er det stemning for å undersøke hva andre golfanlegg kan tilby.

 

 

 

 

 

 TB

 

 

 

 

 

 28.10

11.4

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes hos      ?????     den 28. oktober kl 18:00

 

 

  Info

 

Styremøte 03 2019-2020 den 7. okt 2019

MØTEREFERAT

Møtetype: Styremøte

Møtenummer: 03/2019-2020

Dato: 7.10 - 2019

Sted: Torkild Bergstuen, Jardines del Mar

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                                    _

Tilstede:

Arne Hosøy (AH), Kjetil Ladstein (KL), Arne Bjerga (AB), og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Alle tilstedeværende

Fravær: Eivind Jensen (EJ)

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

01.3

Referat fra forrige styremøte

Det var ingen kommentarer til referatet fra forrige styremøte.

 

 Info

 

 

02.3

Økonomi

Beholdningen i kassen er 1919,99 €. Inntektene er nye medlemmer, gratis green-fee som tilbakebetales til kassen og overskudd på arrangementer.

 

 

 Info

 

 

 

03.3

Golftur til Hotel Envia Golf Resort

27 deltaker er påmeldt, hvor 21 er golfere og 6 er ledsagere. Det ble utrykt skuffelse over at ikke flere hadde meldt seg på. Interesserte medlemmer kontaktes for å få flere med.

På ankomstdagen arrangeres Texas Scramble og på andre dag vanlig slagkonkurranse.

Ikke spesielt program første dag, men andre kveld blir det premieutdeling og quiz-konkurranse.

KL kjøper inn premier til begge konkurransene

TB har lagt til rette for turen og vil fortsatt gjøre hva kan for å få til en vellykket tur, men han kan ikke være med på turen. Derfor må oppgavene på turen fordeles på de andre i styret.

 

 

 AH

 

 

 

 

KL

 

 Styret

 

 

 8.10

 

 

 

 

22..10

 

 14.10

04.3

Golftreff på New Sierra 10. 10

Det er bestilt for 7 flighter og arrangeres fritt spill på New Sierra den 10 oktober.

26 påmeldte og fortsatt plass for 2 spillere.

Ansvarlig setter opp flighter og får «gratis green-feen» som betales til klubben.

 

 

 

 

AH

 

 

 

 

7.10

05.3

Turnering på Torre Pacheco 15.10

Banen er forespurt og gitt klarsignal til turneringen 15.10

Det må sendes ut invitasjon til medlemmene.

AH og KL arrangerer og kjøper inn premier.

 

 

AH

AH/KL

 

 

10.10

15.10

06.3

Texas Scramble på New Sierra 17.okt

Det er bestilt 7 flighter og 11 buggyer på New Sierra den 17.okt.

Det må sendes ut invitasjon til medlemmene til denne konkurransen.

Arrangør av konkurransen er Arne Bjerga og Gunnar Jensen.

 

  

 

AH

Info

 

 

 

 11.10

17.10

07.3

Golftreff på La Serena den 31.10

Det er bestilt for 4 flighter på La Serena den 31. okt. Dette må økes med minst 3 flighter.

 

 AH

 

 11.10

08.3

Diverse

a.    Besøk av nettsiden.

Besøk på nettsiden til Skandinavisk Golf har nå vært registrert over lengre tid. I 2019 er det så langt registrert over 24000 besøk

b.    Terminlisten våren 2020

Terminliste for våren 2020. Det er laget et forslag som styret må behandle

c.    Medlemmer arrangerer egne golftreff «Gratisspillere»

Fra tid til annen, arrangerer noen av medlemmene golftreff på eget intiativ. Dette har styret ikke noe imot, men det er ikke helt problemfritt. Ved noen baner oppnås gratis green-fee og buggy for en eller flere, litt avhengig av antall deltakere. Dersom medlemmene spiller til en pris som er en redusert pris i forhold til normalpris pga medlemskap i Skandinavisk Golf, skal «gratisspillere» betale greenfeen og eventuell gratis buggy betales til klubbkassen. Ved andre baner må klubben bestille plass, der noen medlemmer har tatt intiativ til egne golftreff. Da er det de samme reglene som gjelder. Gratisytelser skal betales til klubbkassen

d.    Misfornøyde medlemmer

Spørsmålet om det er misnøye blant medlemmene, som styret må ta hensyn til, ble stilt. Det ble ikke gitt noe klart svar, men dette er et spørsmål som styret må ta på alvor.

e.    Nestlederfunksjonen.

AB har fungert som nestleder i Eivind Jensen fravær. Nå har den valgte nestlederen EJ meldt sin ankomst til La Manga og vil naturlig nok gradvis avløse AB som nestleder.

 

 

 

 

Info

 

 

Styret

 

 

 

 

 

 

 Info

 

 

 

Info

 

 

 

 

 

 

4.11

 

 

 

 

 

  

 

Kontin

 

 

 

Kontin

 

09.3

Neste styremøte

Neste styremøte avholdes hos AH i Puerto Playa den 14. oktober kl 18:00

 

 

 

  Info

 

Styremøte 02/2019-2020 den29.9.2019

MØTEREFERAT

Møtetype: Styremøte

Møtenummer: 02/2019-2020

Dato: 29.09.2019

Sted: Kjetil Ladstein, Marinesco

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                                    _

Tilstede:

Arne Hosøy (AH), Kjetil Ladstein (KL) og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Tilstedeværende, Arne Bjerga, Eivind Jensen og Øivind Karlsen

Fravær: Arne Bjerga (AB)

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

 

Styremøte - saksliste

Dagens styremøte ble hasteinnkalt og det var ikke saksliste til møte. Terminliste ble diskutert og bestemt. Videre skal sekretæren sette opp møteplan for styret i høst.

Ikke alle styremedlemmene styremedlemmene er ankommet La Manga ennå. (E. Jensen og Ø. Karlsen(varamann)

 

 

 

 

 Info

 

01.02

 

 

Referat fra forrige styremøteDet var ingen kommentarer til referatet fra forrige styremøte som legges ut på klubbens hjemmeside.

 

 

02.02

Terminliste for høsten 2019

Det foreligger forslag til terminliste som ble sendt ut i vår, men endelig terminliste har ikke blitt endelig bestemt, før nå. Imidlertid er det bare gjort mindre justeringer i forhold til forslaget. Se vedlegg.

Golftreffet på New Sierra den 27.09 ble gjennomført som «planlagt». Banen har aldri vært i så god stand noen sinne etter at våre medlemmer tok banen i bruk, Utslagsteder, fairwayer og greener var i utmerket stand, «veiene» for buggiene er asfaltert og langs banen er det beplantet med et utall av palmer og blomstrende oleander. Så all honnør til New Sierra for det.

Det er litt usikkert med golftreffet på Torre Pacheco den 1.okt ettersom det er usikkert om banen er åpen. AH kontakter TP og sender ut melding til medlemmene på nettsiden og FB, senest kvelden i forveien.

Det er bestilt for 4 flighter på La Serena den 3.oktober, i vår, men det er langt flere medlemmer som har meldt seg på. Vi ha heller ikke fått tildelt så mange buggyer som ønsket, på grunn at mange er ute av drift pga oversvømmelsen i distriktet. Det er heller ikke mulig å få utvidet med flere flighter på LS og Roda forespørres derfor om 3 flighter til en god pris slik at flere medlemmer kan spille på denne dagen.

Golftreff på Torre Pacheco den 8.10, 29.10, 5.11,12.11 og 19.11 går som planlagt

Golftreff på La Serena den 10. okt. Bestilt 4 flighter, Kontakter La Serena for å øke til 7 flighter.

Turneringene på Torre Pacheco den 15.10 og 19.11 går som planlagt, men vi må få bekreftet at TP har reservert plass for oss den dagen og vil også få bekreftet de øvrige golftreffene.

Planlagt golftreff den 17.10 legges til New Sierra og det må bestilles plass for 7 flighter. Det arrangeres Texas scramble.

Styret vil prøve å arrangere en golftur i tidsrommet 23 - 25.10. Styret er sent ute, men håper å få det til. Det må settes «trykk på saken» og det må sendes ut forespørsel umiddelbart. Tre baner forespørres, La Envia ved Almeria, Valle del Este ved Vera og Melia Villaitana.nær Benidorm.

Klubbmesterskapet den 7.11 arrangeres på New Sierra, og det forhåndbestilles for 7 flighter.

Dagen etter den 8.11 arrangeres temakveld og premieutdeling. Ikke bestemt sted ennå.

Golftreff arrangeres på New Sierra den 21.11. Bestille for 6 flighter.

Golftreff på La Serena den 28.11 er bestilt for 4 flighter.

 

 

 

 

Info

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AH

 

TB

 AH

 

 

TB

 

 TB

 

 

 TB

 

TB

 

Styret

 TB

 

AH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.10

 

 1.10

 1.10

 

 

 1.10

 

 1.10

 

 

 30.9

 

1.10

 

7.10

 1.10

 

Bestilt

03.02

Diverse

 1. a.    Styremøter.

Styremøter avholdes hver 14 dag på mandag. Det utarbeides møteplan.

 1. b.    Påmelding

      Noen medlemmer melder seg på samtlige konkuranser og samtlige arrangementer. Klubben har ikke system til å håndtere slike påmeldinger og det skaper bare rot.

Det må derfor informeres om dette i nettavisa/FB

 

  

 

Styret

 

 

 

Styret

 

 

 

Kontinuer.

 

 

 

 7.10

04.02

Neste styremøte

Avholdes hos TB i Jardines del Mar den 7.10 kl.18.00

 

Info

 

Konstituerende styremøte 1

MØTEREFERAT

Møtetype: Konstituerende styremøte

Møtenummer: 01/2019-2020

Dato: 25.03.2019

Sted: Arne Hosøy i Puerto Playa

Møteleder: Arne Hosøy

Referent: Torkild Bergstuen

                                                                                                                                    _

Tilstede:

Arne Hosøy (AH), Kjetil Ladstein (KL), Arne Bjerga (AB), Øivind Karlsen (ØK) og Torkild Bergstuen (TB)

Kopi: Alle

Fravær: Eivind Jensen (EJ)

Post

Sak

Ansvarlig

Ferdig

 

Konstituering

Lederen ønsket velkommen til møtet, spesielt til de nye varamennene og gikk raskt gjennom styret`s arbeid. Ettersom det er usikkert når valgte nestleder EJ kommer til La Manga, tar varamann AB nestlederen`s plass og EJ blir varamann inntil videre. Sekretæren kaller normalt inn til møter. Det er ingen møteplikt for varamenn til å møte opp, dersom de bare får en kopi av innkallingen. Men vara kan selvfølgelig møte opp dersom vedkommende ønsker det.

 

 

 

 

 

 Info

 

01.1

Referat fra forrige styremøte

Det var ingen kommentarer til referatet fra forrige styremøte. (Fra det avgående styret, alle tre som deltok i dette ble gjenvalgt og sitter også i det nye styret)

 

 

 Info

 

 

02.1

Årsmøte – Avholdt 23.03.2019

Årsmøte ble avholdt på Pacobote og det gikk stort sett som planlagt, uten store overraskelser. Etter det offisielle årsmøtet ble medlemmene oppfordret til å komme med innspill til nye aktiviteter og ideer. Det dukket ikke opp så mye nytt. Jfr referat fra årsmeldingen

 

 

 

 

Info

 

 

 

 

 

03.1

Aktivitetsnivå i høst

Siste sesongen har klubben hatt et høyt akivitetsnivå og måtte avlyse noen arrangementer. Det ble ikke tatt noen realitetsdiskusjon om aktiviteten skal reduseres i forhold til forrige sesong. Men det er problemer å få plass på noen av banene. Derfor er det allerede nå bestilt teetime på La Serena for å få plass neste høst.

Det ble uttrykt ønske om tur til høsten. Hvor turen skal gå er ennå ikke bestemt, men det kom fram forslag på: Valle del Este i Vera hvor vi har vært tidligere.  El Saler i nærheten av Valencia, hvor de har en flott linksbane og kulturatrasjoner. Turen dit vil kunne kombineres med guidet rundtur i byen og andre aktiviteter. Et tredje forslag var Desert Springs, men der er det ikke hotell i umiddelbar nærhet av banen. Styret vil undersøke flere alternativer.

Klubbmesterskapet skal arrangeres på langbane. Antar å arrangere 2 golftreff/konkurranse på New Sierra og en på Mar Menor.

Fortsetter ordningen med ukentlige golftreff på Torre Paceco. Hvorav minst to av disse er konkurranse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01.05

04.1

Golftreff på New Sierra 28. mars og 11 april

Det er bestilt for 4 flighter og arrangeres fritt spill på New Sierra den 28. mars.TB setter opp flightene og står som arrangør. Det ser ut for at interessen blant medlemmene er større, og at vi må utvide med en flight, dersom det er mulig.

Nytt golftreff på New Sierra, den 11.april og AB og ØK står som arrangør. AH sørger for invitasjon til treffet på nettet.

 

 

 

 TB

 

AB/ØK

 

 

 

 26.03

 

11.04

05.1

Høstens terminliste

AH setter opp et forslag til høstens terminliste

 

AH

 

10.04

06.1

Diverse

a.    Gratis greenfee mm – Tilfaller klubben.

Når klubben arrangere golftreff/konkurranser på langbane får klubbens medlemmer billigere greenfee. I tillegg oppnår klubben goder som gratis greenfee mm avhengig av antall deltakere. Jo flere, jo bedre betingelser. Styret bestemte i høst at disse godene tilfaller klubben. Derfor må de arrangørene som eventuelt slipper å betale for greenfee osv, betale dette til kassereren i klubben. Det samme må gjelde for medlemmer som arrangerer golftreff/konkurranser på egen hånd, når det er klubben som bestiller plass for deltakerne.

 

  

 

 

 

 

 

 Styret 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontinuer.

07.1

Neste styremøte

Ikke avtalt neste styremøte ettersom flere av styremedlemmene drar tilbake til Norge i nærmeste framtid. (KL- 28.03, AH-14.04 og TB-8.04)

 

 

  Info

Legge inn treferatet her

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.03 | 22:50

Hei. Torunn jacobsen mangler på denne lista. Hun spilte sammen med Monica

...
03.10 | 21:48

31,5 i HC. Ønsker buggy

...
25.09 | 23:47

Ja

...
25.09 | 23:46

Det er mulig det

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE