Referat fra styremøter

Styremøte 13. mars 2018 kl. 1700 hos David

Til stede:
David Opedal, leder
Arne Hosøy, nestleder
Anne-Lise Halgunset, sekretær – referent

Ikke til stede:
Erik Sandeman, kasserer

Saksliste
1.
Jubileumsturneringen 20.3. på Saurines

2. Klubbmesterskapet liten bane 21.3. på Torre Pacheco
3. Årsmøtet 21.3. kl. 1800

1.            Jubileumsturneringen 20.3. på Saurines
David redegjorde for jubileumsturneringen med Texas Scramble. Buss kl. 0800 fra SuperCore. Det er totalt 43 spillere. Middag blir på restaurant L` Encarnation i Los Alcazares kl. 16.
 
2.            Klubbmesterskapet liten bane 21.3. kl. 1100 på Torre Pacheco
Det er påmeldt 44 spillere. Banen blir stengt for andre spillere. Klubbmesterne får pokal.

3.            Årsmøtet 2018 – 21.3. kl. 1800 på Paquebote
Per 15. mars er det 64 stemmeberettigede. Gustav, vår revisor, og Roy Morten deltar. Det totale antallet på jubileumsmiddagen er 69 herav tre som ikke er medlem. (inkl. vår revisor Gustav Larsson og Roy Morten).

David ønsker velkommen.

Styret foreslår Kåre Heim som dirigent.

Styret foreslår Tove Sjølie som referent.

Anne-Lise leser beretningen

Arne leser regnskap og budsjett

Revisor Gustav Larsson leser revisors beretning

Valgkomiteens innstilling leses av valgkomiteens leder.

Anne-Lise snakket med Eva Ladstein i går, 14.3, og hun sa at det ikke var noen leder av valgkomiteen. Da foreslår vi at Kåre, som dirigent, gjør det.

Etter årsmøtet, kl. 1900, blir det premieutdeling for klubbmesterskapet på Torre Pacheco. Jubileumsmiddagen blir kl. 1930.

Kirsti Hosøy og Anne-Lise sitter på Paquebote og tar imot betaling for middagen fra kl. 1700.

Møtet ble avsluttet kl. 1800.

 

1. november 2017 kl. 17 hos Anne-Lise

Til stede:
David Opedal, leder
Arne Hosøy, nestleder
Anne-Lise Halgunset, sekretær – referent 

Ikke til stede:
Erik Sandeman, kasserer

Saksliste
1.            Den økonomisk situasjon per 1. oktober 2017
2.            Planlegging av 10-års jubileet, Klubbmesterskap og Årsmøte
3.            Eventuelt

1.           Den økonomisk situasjon per 1. oktober 2017
Den økonomiske situasjonen er god.

2.            Planlegging av 10-års jubileet, Klubbmesterskapet og Årsmøtet i         2018
David har i lang tid forsøkt å få innpass på store golfbaner og hoteller i mars måned, men det har ikke lykkes.

Styret har derfor endt opp med følgende:

20.3.   Turnering Texas Scramble stor bane med påfølgende mat. Hvor, er litt avhengig av hvilken bane det skal spilles på.

21.3.   Klubbmesterskap liten bane – Torre Pacheco

Kl. 18 Årsmøte med påfølgende jubileumsmiddag her på Thomas Maestre

Styret ønsker å nedsette en jubileumskomité. Denne bør bl.a. bestå av noen som var med fra starten for 10 år siden samt en fra styret.

Vedtak: Anne-Lise kontakter aktuelle «kandidater» for dette oppdraget.

3.            Eventuelt
Styret ønsker å få i gang en fast golfdag i uken, hver tirsdag på Torre Pacheco. Oppmøte på banen kl. 10. Første gang tirsdag 7. november. Siste gang 5. desember. Oppstart igjen 6. februar 2018.

Møtet ble avsluttet kl. 1830.

 

8. april 2017 på La Manga Norte kl. 13

Til stede:
David Opedal, leder
Arne Hosøy, nestleder
Anne-Lise Halgunset, sekretær – referent 

Ikke til stede:
Erik Sandeman, kasserer

Saksliste
1.            Evaluering av Årsmøtet 6. april 2017

2.            Hva skal skje i tiden fremover?
3.            Eventuelt

David ønsker alle velkommen til det første styremøtet med det nye styret, spesielt Arne.

1.            Evaluering av Årsmøtet 6. april 2017
Styret fikk positive tilbakemeldinger til årsmøtet og ser seg fornøyd med møtet. Takk til dirigenten Terje Thoresen for vel gjennomført møte. 

2.            Hva skal skje i tiden fremover?
David har laget et forslag til ny terminliste. Terminlisten blir sendt til medlemmene slik at de kan komme med kommentarer til den. 

Etter at terminlisten er godkjent av styret, vil den enkelte få mulighet til å sette seg opp som ansvarlig for en turnering. 

David har tidligere lagt ut på vår lukkede gruppe på Facebook om det er noen som vil være med å spille golf. Det fortsetter vi med. 

Vi kan ha forskjellige turneringsformer. Dette ser vi på til høsten.

Vedtak:
Arne tar ansvar for å lage en «bruksanvisning», slik at alle vet hva de skal gjøre i forbindelse med arrangementer.

3.            Eventuelt
Innmeldingsskjema ligger på La Manga. 

Vedtak
Anne-Lise fører på kontonummer, slik at nye medlemmer kan innbetale innmeldingsavgiften uten å gå til Roy Morten på Legal. Medlemskortet må hentes på Legal, eller kortet kan fås på den første turneringen vedkommende er med i.

Innmeldingsskjemaet kan sendes til Anne-Lise, som sender det videre til Roy Morten. Når pengene er kommet inn på konto, er det kasserers ansvar å ta ut € 5 for medlemskortet og leverer pengene til Roy Morten som ordner med å bestille kort. 

Møtet hevet kl. 1415

 

3. april 2017 på La Manga Norte kl. 16

Til stede:
David Opedal, leder
Snorri Gunnarsson, nestleder
Anne-Lise Halgunset, sekretær – referent
Erik Sandeman, kasserer

Saksliste
1. Årsmøtet 6. april 2017

2. Klubbmesterskapet 4. april 2017
3. Eventuelt

1.   Årsmøtet 6. april 2017 kl. 18
Årsmøtet blir på La Manga Norte. Vi er 42 stemmeberettigede og totalt 51 til middag. Det blir servert hovedrett, dessert (ostekake) og kaffe samt en drikkeenhet til maten.

Hver og en betaler 15 €, Klubben sponser med 2 € per pers.

Etter selve årsmøtet blir det meningsutveksling. Hva skjer fremover?

Deretter blir det premieutdeling for klubbmesterskapet.

2. Klubbmesterskapet 4. april 2017
Det er påmeldt 31 deltakere, dette er styret meget godt fornøyd med.

3.  Eventuelt
Per i dag har vi fått 10 nye medlemmer i 2017. Totalt antall 238.

Møtet avsluttet kl. 1630.


25. mars 2017 på La Manga Norte kl. 13

Til stede:
David Opedal, leder
Snorri Gunnarsson, nestleder
Anne-Lise Halgunset, sekretær – referent
Erik Sandeman, kasserer

Saksliste
1. Årsmøtet 6. april 2017
2. Forslag til vedtektsendringer
3. Eventuelt

1.   Årsmøtet 6. april 2017 kl. 18
Anne-Lise foreslo at hun og Erik tar en runde etter at påmeldingsfristen er ute, for å finne ut hvor vi skal holde møtet. Da vet vi det eksakte antallet på de som kommer.

2.  Forslag til vedtektsendringer 
Styret fremmer tre forslag til vedtektsendringer (§ 4, §§ 5 og 5 7f).

Når det gjelder § 5 Arrangementskomité, skal David utdype dette forslaget nærmere, slik at det kommer tydeligere fram hvordan forslaget er tenkt gjennomført.

Vedtak
David sender forslag til utdyping av paragrafen til Anne-Lise i løpet av dagen, slik at hun får sendt ut sakspapirer til medlemmene i dag (25.3.).

Eventuelt
. Legal v/Cecilie sponser premiene til klubbmesterskapene.

. Anne-Lise sender en e-post til medlemmene og minner om Årsmøtet.

Møtet avsluttet kl. 1325.

Neste styremøte

Mandag 3. april kl. 14 på La Manga Norte

 

16. mars 2017 på La Manga Norte

Til stede:
David Opedal, leder

Snorri Gunnarsson, nestleder
Anne-Lise Halgunset, sekretær - referent
Erik Sandeman, kasserer

Saksliste:
1. Årsmøtet 6. april 2017 - sted og tidspunkt 
2. Forslag til vedtektsendring - Ny organisering av arrangementskomiteen, og endring når det gjelder valgkomiteen
3. Hvor ofte skal vi ha klubbmesterskap? 
4. Eventuelt 

1.            Årsmøtet 6. april 2017 
Erik og Anne-Lise tar en liten runde og sjekker lokaliteter.
Årsmøtet skal begynne kl. 18 

2.            Forslag til vedtektsendringer
A.   Ny organisering av arrangementskomiteen

David har laget et utkast til formulering 

B.   Endring når det gjelder valgkomiteen.  

3.            Hvor ofte skal vi ha klubbmesterskap? 
Vedtak:
Vi skal ha to klubbmesterskap i året; en på stor og en på liten bane. 

4.            Eventuelt 
Erik redegjorde for regnskapet 2016, og budsjettet 2017 

Styremøter: 
Fredag 24. mars kl. 16 på La Manga Norte
Mandag 3. april kl. 14 på La Manga Norte

 

5. oktober 2016 kl 1730 hos David

Til stede:

David Opedal, leder
Snorri Gunnarsson, nestleder
Anne-Lise Halgunset, sekretær - referent
Erik Sandeman, kasserer


Saksliste:
1.            Tilskudd til golfturen 5.-6.10.16

2.            Klubbmesterskap stor bane New Sierra 25.10.16
3.            Eventuelt

1.            Golfturen 5.-6.10.16
Marita har skaffet oss buss til 800€. Med utgifter til sjåføren blir det totalt 873€.

Hver deltaker betaler 30€ i bussutgifter.

Klubben sponser lunsjen.

Styret har stipulert et underskudd på ca. 300€.

Vedtak
Styret godkjenner underskuddet.

2.            Klubbmesterskap, stor bane New Sierra 25.10.16
Når det gjelder påmelding m.m. henviser vi til klubbens hjemmeside og klubbens facebook-side.

Middag på El Pulpito onsdag 26.10. kl. 20.

Anne-Lise kontakter Cecilie på Legal for sponsing av premier.

David ordner resten av premiene.

3.            Eventuelt
Erik var fornøyd med turneringen på Torre Pacheco.

Sekretær får innvilget utgifter til Office Home kr 899.


6. april 2016 kl 1630 hos David

Til stede:
David Opedal, leder

Snorri Gunnarsson, nestleder
Anne-Lise Halgunset, sekretær - referent
Erik Sandeman, kasserer

Saksliste 
1. Aktivitetsplan/terminliste. Godkjenning
2. Logo og stempel til Skandinavisk Golf
3. Eventuelt

1.         Aktivitetsplan/terminliste. Godkjenning
To kommentarer til listen som har ligget ute på vår hjemmeside;

 • Det er ønskelig å ha Texas Scramble to ganger i året, en gang på høsten og en gang på våren.
 • Turneringen med overnatting ønskes en annen dato på grunn av høstferie.

 2.      Logo og stempel til Skandinavisk Golf
Logoen er utarbeidet at vårt medlem Terje Hodne. Styret er enig i at vi bruker logo med farger.

David sjekker ut hva det vil koste å lage et stempel.

Vi bruker logoen på innmeldingskjemaet som ligger på Legal samt vår hjemmeside.

Anne-Lise lager nytt innmeldingsskjema med vår nye logo.

3.         Eventuelt
Kasserer har fått bilag for alle utgifter hittil i år. Erik lager et generelt oppgjørsbilag. Dette kan styret diskutere til høsten.

Styrets medlemmer er tilbake på La Manga fra og med 15. september.

Referatet ble godkjent på møtet.

Møtet ble avsluttet 1740.


15. mars 2016 kl 1730 hos David

Til stede:
David Opedal, leder

Snorri Gunnarsson, nestleder
Anne-Lise Halgunset, sekretær - referent
Tove Sjølie, kasserer
Erik Sandeman 

Saksliste:  
1.         Klubbmesterskapet 18.3.
2          Årsmøte 19.3.
3          Innmeldingsskjema
4.         Regnskap og budsjett
5.         Eventuelt

1.      Klubbmesterskapet 18.3.
Ved påmeldingsfristens utløp var det 28 påmeldte.

Når David er ferdig med å sette opp flighter og starttider for den enkelte flight, sender Anne-Lise e-post til dem som skal delta.

Startkontingenten blir 5€. Det blir servert en liten tapas med 1 drikke når den enkelte er ferdig med å spille.

Anne-Lise blir med til banen og ordner med det praktiske.

Premier til klubbens mesterskap
David har vært i kontakt med Legal. Han har fått klarsignal om at de sponser to klubbmesterskap i året opp til 100 euro hver gang.

2.      Årsmøtet 19.3.
Sekretær og kasserer sitter på El Pulpito fra kl 17. Registrering fra kl 1730. Det blir servert 1 glass cava ved registreringen.

Anne-Lise har sendt invitasjon til Cecilie og Roy Morten fra Legal om de har anledning til å delta under premieutdelingen og middagen.

Cecilie takket nei. Hun har spurt Roy Morten om han kan bistå David ved premieutdelingen. Venter på svar fra ham.

Anne-Lise sender valgkomiteens innstilling til alle medlemmene på e-post. Innstillingen er revidert av Oddvar Ustad.

Selve årsmøte:
Dirigent:        Kjell Langmo 
Referent:       Kjetil Ladstein
Tellekorps:     Hilde og Petter Hodne

Alle er forespurt og har sagt ja.

3.      Innmeldingsskjema
Anne-Lise har utarbeidet forslag som hun har sendt til styrets medlemmer samt til Roy Morten. Det er kun Roy Morten som har gitt tilbakemelding.

Innmeldingsskjema ble vedtatt. 

4.      Regnskap og budsjett
Erik delte ut regnskap for 2015. Tove og Erik legger fram regnskapet og budsjettet på årsmøtet.

Anne-Lise sender ut regnskapet til alle medlemmene på e-post.

Revisjonserklæring leses på møtet.

Budsjettet ble diskutert og det leveres ut på årsmøtet.

5.      Eventuelt

Avtale med New Sierra Golf

New Sierra Golf har bedt om medlemsliste, og Anne-Lise har sendt den til dem.

Når medlemmene benytter seg av tilbudet vi har fått, skal det vises frem medlemskortet fra Skandinavisk Golf samt ID-bevis for at vedkommende er den han/hun er.

Anne-Lise sender e-post til alle medlemmene om dette.
 

10. mars 2016 på La Manga Norte

Til stede:
David Opedal, leder

Snorri Gunnarsson, nestleder
Anne-Lise Halgunset, sekretær - referent
Tove Sjølie, kasserer
Erik Sandeman
Roy Morten Andersen (under pkt. 1)

Saksliste:
 

1.         Informasjon til og fra Roy Morten
2.         Klubbmesterskapet 18.03.
3          Årsmøte 19.3.
4          Evaluering av hcp reglene på Torre Pacheco
5.         Dekning av utgifter
6.         Eventuelt

1.         Informasjon til og fra Roy Morten
Roy Morten har ordnet med klubbens gmail-adresse, alt slik at medlemmene nå kan kan sende e-post til klubben. Gmail-adressen finnes på forsiden.

Roy Morten har levert en oversikt over de som har meldt seg inn i klubben i 2015 og 2016.

Roy Morten har 0 Euro i kassen. Alt har blitt satt inn på klubbens bankkonto.

Roy Morten foreslår at vi lager et stempel.

Roy Morten foreslår at vi lager et skjema som nye medlemmer kan fylle ut. Skjemaet ligger på disken på Legal. Alle var enig.

Vedtak:
Anne-Lise utarbeider et forslag som sendes til styrets medlemmer før det sendes til Roy Morten som kopierer og legger det på disken
.

2.         Klubbmesterskapet 18.3. 
Premier til klubbens mesterskap.

Leder tar kontakt med Legals leder slik at vi får en avtale med Legal.

Anne-Lise blir med til banen og ordner med det praktiske.

Det blir en liten tapas med 1 drikke når den enkelte er ferdig med å spille.

3.         Årsmøtet 19.3.
Sekretær og kasserer sitter på El Pulpito fra kl 17. Registrering fra kl 1730.

Cecilie og Roy Morten fra Legal inviteres til middagen. Anne-Lise sender invitasjon på vegne av styret.

Selve årsmøte:
Styret må ha et møte rett før årsmøtet slik at vi kan komme med forslag til dirigent, referent og tellekorp.

Leder ønsker velkommen
Sekretær leser årsberetningen
Kasserer legger fram regnskapet og budsjett for 2016.

4.         Evaluering av hcp reglene på Torre Pacheco
Reglene er bra, og styret ser ingen grunn til å endre de. Alle har mulighet på en god dag til å vinne. Derfor er systemet brukbart, og vi kan fortsette med det.

5.         Dekning av utgifter
Den som er ansvarlig for en turnering får dekket utgifter dersom de har hatt det i forbindelse med turneringer. Det må lages et bilag der det fremkommer turneringens dato.

Leder får dekket telefonutgifter.

6.         Eventuelt
Hver enkelt betaler green fee i proshopen ved turneringer. Starkontingenten betales til den som er ansvarlig for turneringen.

Tilbakemelding fra Torre Pacheco om at de ikke ønsker turneringer verken onsdag eller fredag.

Vedtak:
Det blir turneringer og golftreff på tirsdager.

Neste styremøte 15.3.

 
26. oktober 2015

Til stede:
David Opedal, leder

Snorri Gunnarsson, nestleder
Anne-Lise Halgunset, sekretær - referent
Tove Sjølie, kasserer

Saksliste:

 1. Fordeling av oppgaver i forbindelse med Klubbmesterskapet 27.10.
 2. Pokaler og premier
 3. Terminlisten
 4. 75-år?
 5. Markedsføring av klubben

1.      Fordeling av oppgaver i forbindelse med Klubbmesterskapet 27.10.
David og Snorri har ansvaret for det som skjer under selve mesterskapet.

Tove og Anne-Lise sitter på El Pulpito og tar i mot betaling.

2.      Pokaler og premier
Det er Legal som sponser pokaler. The Golf Shop har sponset oss med premier, og Peraleja har gitt oss to greenfee.

3.      Terminlisten
Nye ansvarlige er ført opp når det gjelder turneringer.

4.      75-år?
I henhold til Norsk Golfforbund finnes det ingen særregler for spillere over 75 år. Dette gjelder ved turneringer.

Skandinavisk Golf vil følge disse reglene. 

5.      Markedsføring av klubben
Anne-Lise foreslår at vi markedsfører klubben i den nye gratisavisen SI. Avisen kommer ut en gang per uke. Anne-Lise skriver et par setninger og vise til klubbens hjemmeside.

18. september 2015

Til stede:
David Opedal, leder

Snorri Gunnarsson, nestleder
Anne-Lise Halgunset. sekretær - referent
Tove Sjølie, kasserer

Saksliste:
Nye handicapregler på Torre Pacheco

 1. Justering av aktivitetsliste/terminlisten
 2. Ajourføring av handicap etter turneringer
 3. Endring av Gjestebok på vår hjemmeside
 4. Kjøp av skriver
 5. Eventuelt


1. Nye handicapregler på Torre Paheco

 1. De nye handicapreglene innføres fra onsdag 23.09.
 2. Alle spillerne som skal delta på våre turneringer for første gang fra 23.09, må oppgi sitt hcp.
 3. Spillere som er registrert i golfbox, bruker sitt hcp derfra. Alle andre får tildelt sitt hcp til 36.
 4. Max antall tildelte slag er 22 for damer og 20 for herrer. Ifølge slopetabellen på Torre Pacheco tilsvarer det et hcp på 36.
 5. Reglene for opp- og nedskriving blir slik: Spiller man henholdsvis netto 2, 4, 6 og 8 under banens par, så reduseres antall tildelte slag ved neste turnering med henholdsvis -1, -2, -3 og -4. Spiller man henholdsvis netto 6,12 og 18 over banens par, så plusses antall tildelte slag med henholdsvis +1,+2 og +3.
 6. Styret har ansvaret for å ajourføre hcplistene etter hver turnering.
 7. Innføringen av de nye handicapreglene evalueres på årsmøtet i mars 2016.

Handicapreglene ble godkjent av styrets medlemmer.

2. Justering av aktivitetslisten/terminlisten
Turneringen 16.3. endres til 25.3. som blir en påsketurnering med Texas Scramble.

Golftreff 17.2. endres fra Saurines til La Torre Golf Resort.

3. Ajourføring av handicap etter turneringer
Styret ble enige om at nestleder har ansvaret for ajourføringen.

4. Endring av Gjestebok på vår hjemmeside
Styret har endret Gjestebok til Medlemsposten da vi synes det er et mer dekkende navn.

5. Kjøp av skriver
Leder mener at klubben bør ha en skriver, slik at vi ikke til enhver tid er avhengig av Legal.

Styrets medlemmer er enige i forslaget om at vi går til innkjøp av en skriver.

6. Eventuelt
Styremøtereferatene blir lagt ut på hjemmesidene.

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.03 | 22:50

Hei. Torunn jacobsen mangler på denne lista. Hun spilte sammen med Monica

...
03.10 | 21:48

31,5 i HC. Ønsker buggy

...
25.09 | 23:47

Ja

...
25.09 | 23:46

Det er mulig det

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE