Referat fra årsmøtet 27.3.15

Møtet ble avholdt i La Manga Nortes lokaler 

Til stede fra Styret var følgende:


Nestleder Oddvar Ustad
Sekretær Erik Sandeman
Kasserer Wenche Eliassen
Varamann Fridtjof Halgunset

 

Oddvar Ustad ønsket alle velkommen, og før selve møtet startet, ble det et minutt stillhet for to medlemmer som var døde siden forrige Årsmøte.

 

Det var 39 stemmeberettigede til stede.

 

2. Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent.

 

3. Valg av dirigent og referent
Kjell Langmo ble foreslått som dirigent. Han ble valgt ved akklamasjon.

Tove Sjølie ble foreslått som referent. Hun ble valgt ved akklamasjon.

 
Dirigenten forslo følgende til tellekorps:
Sigurd Moi
Egil Nordseth
Torkild Bergstuen


Alle tre ble valgt med akklamasjon.


Dirigenten spurte om Årsmøtet kunne godta at de som ikke var medlemmer, kunne være til stede. Det ble godtatt.

 

4. Årsberetning for 2014
Årsberetningen ble lest av nestleder Oddvar Ustad. Årsberetningen ble godtatt ved akklamasjon.

5. Regnskap for 2014 og budsjett for 2015
Budsjettet ble lest av kasserer Wenche Eliassen. Hun opplyste at medlemstallet var økt med 19 medlemmer. Post 3180 Salgsinntekter var fra loddsalg under en turnering. Etter at Veneziola Gofl ble stengt, har aktivitetene vært færre.

 

Revisjonserklæring fra revisor Harald Naustan ble lest.

Oddvar Ustad leste budsjettet. Det var ikke budsjettert med nye medlemmer i perioden.

 

Regnskap for 2014 og budsjett for 2015 ble godkjent ved akklamasjon.

6. Innkomne forslag
Forslag fra Torkild Bergstuen datert 16. mars 2015 ble opplest av dirigenten.  

Forslaget gikk ut på hvordan Texas Scramble kan spilles.

Flere kom med innspill, men forslaget ble forkastet, Det ble flertall for at det nåværende systemet skal opprettholdes. Arrangementskomiteen sammen med leder bestemmer hvilke regler til enhver tid som skal gjelde.

 

7. Valg av styre
Valgkomiteens forslag til styre ble lest av Svein Rundhovde.  Innstillingen ble godtatt ved akklamasjon. Styret består derfor av følgende medlemmer:

Leder                                   David Opedal (valgt for 1 år)
Nestleder                             Snorri Gunnarsson (valgt for 2 år)
Sekretær                              Anne-Lise Halgunset (valgt for 1 år)
Kasserer                               Tove Sjølie (valgt for 2 år)


Varamedlemmer (valgt for 1 år)
Hanne Isdal
Fridtjof Halgunset

Valgkomiteen (valgt for 1 år)
Maja Moi
Oddvar Ustad
Else Hønsvik

 

Revisor:
Harald Naustan (valgt for 1 år) 


Arrangementskomitè (valgt for 1 år):
Kjell Langmo
Jan Petter Hodne
Hilde Hodne
Arne Bjerga
Fridtjof Halgunset
Oddvar Ustad
Svein Rundhovde

 

Årsmøtet ble avsluttet kl. 2010.

Etter at møtet var avsluttet, informerte Svein Rundhovde og Erik Sandeman status for Veneziola Golf.


Det har vært møte med kommunen. Møtet var positivt. Det ser lovende ut med åpning, men når, er det ingen som vet. To til tre år, eller 10. Banen er dessverre involvert i noe kriminelt, dette er under etterforskning. Det kommer opp en rettssak, og kommunen ser alvorlig på dette. Så snart det foreligger noe nytt i saken, vil de gi tilbakemelding. Kommunen vil ikke ha fingrene i golfbanen før rettssaken er ferdig. Kommunen vil gjøre alt riktig, få en golfbane som er liv laga. At golfbanen vil bli eid av kommunen er absolutt en mulighet. Eiendommen er kommunens, så det beste er å leie inn et selskap som kan drive den. Turistkontoret ville snakke med ledelsen. Torre Pacheco drives av kommunen.

 

Klubbens nye formann, David Opedal, hadde mye å bidra med. Styret skal sette opp en ny terminlise. Han foreslår turneringer i åtte måneder. Aktivitetsplanen litt mer enn før. Forslag: En eller to dager per måned. 

Vi vil legge inn på våre hjemmesider hvilke avtaler klubben har med de enkelte banene.

 

30.3.15
Tove Sjølie
Referent

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.10 | 21:48

31,5 i HC. Ønsker buggy

...
25.09 | 23:47

Ja

...
25.09 | 23:46

Det er mulig det

...
25.09 | 21:39

Hei .

Lurer på om jeg ligger inne med feil mailadresse og derfor ikke får e-post ??

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE