Protokoll fra årsmøtet 6. april 2017

Årsmøtet 6. april 2017 kl. 18 ble holdt på La Manga Norte

Leder David Opedal åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Saksliste

1. Godkjenning av de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av dirigent, sekretær og tellekorps
4. Behandling av Klubbens årsmelding
5. Behandling av Klubbens regnskap og budsjett for kommende år
6. Behandling av innkomne forslag
7. Valg

1.            Godkjenning av de stemmeberettigede
44 medlemmer var til stede.

Godkjent ved akklamasjon.

2.            Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent ved akklamasjon.

3.         Valg av dirigent, sekretær (referent) og tellekorps
Dirigent:        Terje Thoresen
Referent:       Tove Sjølie
Tellekorps:    Arne Bjerga og Fridtjof Halgunset

Godkjent ved akklamasjon.

4.         Behandling av klubbens årsberetning
Sekretæren leste årsberetningen.

Godkjent ved akklamasjon.

5.         Behandling av klubbens regnskap og budsjett for kommende år
Dirigenten ga ordet til kasserer Erik Sandeman.

5A. Regnskap
Kassereren tok ordet angående hovedpunktene (egenkapital per. 31.12.16, kassebeholdning og bankbeholdning).

Godkjent ved akklamasjon.

5B. Budsjett for kommende år
Kassereren sa at budsjettet var justert og beregnet ut ifra et ca-tall både på antallet av nye medlemmer for 2017, og på inntekter og utgifter.

Godkjent ved akklamasjon.

6.         Behandling av innkomne forslag
Det var tre forslag fra styret:

Sak 1 Vedtektsendring § 4 Årsmøtet
Dirigenten leste forslaget.

Begrunnelse for endring: Flest mulig medlemmer skal ha mulighet til å delta på årsmøtet.

Forslag:
Årsmøtet er Klubbens øverste organ, og det skal avholdes i mars hvert år.

Forslaget fikk akklamasjon.

Sak 2 Vedtektsendring § 5 7f Valgkomité
Leder leste opp styrets forslag til endring.

Begrunnelse for endring: Det ville bli enklere å få medlemmer inn i valgkomité.

Forslag:
Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som velges for 1 år.

Forslaget fikk akklamasjon.

Sak 3 Vedtektsendring under § 5 Arrangementskomité
Begrunnelse for endring: Det er vanskelig å finne personer som vil sitte fast i en arrangementskomité. Derfor er det prøvet ut en ny modell som har fungert helt utmerket. Frivillige og positive medlemmer har påtatt seg å arrangere de siste turneringene våre. Denne modellen må vi videreføre slik at alle aktive medlemmer kan arrangere en turnering.

Forslag:
Siste og nest siste avsnitt under § 5 strykes. Følgende ny tekst foreslås:  

Alle aktive medlemmer i Skandinavisk Golf påtar seg å arrangere en turnering i løpet av en to-tre årsperiode.

Når terminlisten er godkjent, fordeler styret arrangementene på alle aktive medlemmer etter ønske. Det skal loggføres hvem som har vært med å arrangere.

Det er styrets ansvar å arrangere bl.a. golfturneringer og sosiale sammenkomster.

Forslaget fikk akklamasjon.

Vedtektene endres i henhold til ovenstående. De nye vedtektsendringene skal gjelde fra 6. april 2017. 

7.         Valg
Dirigenten leste valgkomiteens innstilling, og hver av de innstilte ble valgt ved akklamasjon.

Styret:
Leder:            David Opedal, gjenvalg, 1 år
Nestleder:     Arne Hosøy, ny, valgt for 2 år
Sekretær:      Anne-Lise Halgunset, gjenvalgt, 1 år
Kasserer:       Erik Sandeman, gjenvalg, 1 år

Vara (valgt for 1 år):
Jan Einar Dyrvik, gjenvalg
Anita Sandvik, gjenvalg

Revisor:
Gustav Larsson, gjenvalg, 1 år

Valgkomiteen (valgt for 1 år):
Tove Sjølie, gjenvalg
Else Hønsvik, gjenvalg
Eva Ladstein, gjenvalg

Arrangementskomiteen
Utgår, da styrets vedtektsendring ble godkjent.

Dirigenten leste revisors beretning.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 1845.

La Manga Norte, 6. april 2017

Tove Sjølie
referent (sign.)

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.03 | 22:50

Hei. Torunn jacobsen mangler på denne lista. Hun spilte sammen med Monica

...
03.10 | 21:48

31,5 i HC. Ønsker buggy

...
25.09 | 23:47

Ja

...
25.09 | 23:46

Det er mulig det

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE